Zelená strecha Sokol

Číslo zmluvy: 68/2020 – OŠKŠCRMR/2020
Názov projektu: Zelená strecha Sokol
Dátum konania projektu: 31.10.2020
Predkladateľ: Telocvičná jednota Sokol Žilina

Cieľom projektu bolo: Vybudovať zelenú strechu
Inšpirovať
Záverečné zhodnotenie projektu a popis využitia finančných prostriedkov.: Finančné prostriedky sme využili na realizáciu zelenej strechy. Jednotlivé materiály, sú nevyhnutnou súčasťou konštrukcie zelenej strechy.
Projekt považujeme za úspešný začiatok aplikácie ďalších zelených plôch na naše budove. Obmedzené finančné prostriedky spôsobili, že sme museli realizovať úplne svojpomocne a obmedzená bola tiež plocha, kedže z požadovaných prostriedkov dostali 20%. Obyvatelia ulice Orolská a návštevnici hodnotia projekt veľmi pozitívne.

Mediálne výstupy:

Facebook – 30.11.2020 – Článok

Galéria:

edf
edf
edf
edf
edf