Pomoc pouličným mačkám v Žiline – 2020

Číslo zmluvy: 70/2020
Názov projektu: Pomoc pouličným mačkám v Žiline – 2020
Dátum konania projektu: 1.12.2020
Predkladateľ: Veronika Halabicová

Cieľom projektu bolo: obmedzenie množenia pouličných mačiek, ozdravenie populácie pouličných mačiek, pomoc chorým, zraneným, vyhodeným mačičkám.
Záverečné zhodnotenie projektu a popis využitia finančných prostriedkov.: Tento rok bola realizácia projektu
vzhľadom k opatreniam dosť náročná. Pôvodne sme plánovali hromadnú kastračnú akciu hneď na jar, žial vzhľadom k opatreniam a lockdownu nebolo uskutočnenie hromadnej kastračnej akcie na jar možné. Tak sme nakoniec kastrovali priebežne postupne počas celého roka. Veľmi chceme poďakovať za spoluprácu aj MP Žilina, ktorá tiež výrazne pomáhala – nahlásené zranené mačičky ochotne odviezli na veterinu, kde sme ich potom prebrali my, hlásili nám aj lokality, kde sa zdržiavajú pouličné mačičky,ktoré sme potom kastrovali. Tento rok sme mali hlásených i veľa zranených mačiatok – viaceré mali zlomenú panvu, či polámane nožičky po zrážke autom.
Taktiež sme tento rok prijali veľa úplne maličkých mačiatok, ktoré bolo treba ešte flaškovať. Finančné prostredky od mesta boli kompletne využité na zaplatenie veterinárnej starostlivosti a to najmä na kastrácie, rontgeny, čipovanie, očkovanie a celkovo liečbu chorých jedincov. Tul/k/áčik hradil takiež veterinárnu starostlivosť a okrem toho tiež dezinfekciu, krmivo, podstielku a ostatné potrebné veci pre mačičky, ktoré ostali v starostlivosti združenia a hľadali/hľadajú nové domovy. Pre nás, dobrovoľníkov, tento projekt pokračuje i naďalej, kedže máme v našej starostlivosti ešte veľa mačiatok a mačičiek, ktorých sme sa počas roka ujali z ulice a ktorým hľadáme nové domovy. Taktiež naďalej pokračujeme i v kastráciach pouličných mačičiek. Veľmi pekne ďakujeme mestu Žilina za finančnú pomoc a veríme, že tento projekt budeme v spolupráci s mestom úspešne uskutočňovať i ďalšie roky.

Mediálne výstupy:
Facebook – počas celého roka – príspevky na zdieľanie pre verejnosť

Galéria: