oblasť sociálna a zdravotná

Číslo zmluvy 101/2021 – OŠKŠCRMR/2021
Názov projektu oblasť sociálna a zdravotná
Dátum konania projektu 1.1.2021
Predkladateľ Slovenský zväz zdravotne postihnutých

Cieľom projektu bolo:
Zvýšenie kvality života členov organizácie – seniorov a zdravotne postihnutých. Cieľom bolo tiež zbavenie členov organizácie pocitu osamelosti a zbytočnosti.

Záverečné zhodnotenie projektu a popis využitia finančných prostriedkov:
z finančných prostriedkov poskytnutých poskytnutých mestom Žilina sme prispeli našim členom hlavne na koncerty, rekreačný pobyt na Oraviciach, masáže a pedikúry. Týždenný rekreačný pobyt na Oraviciach absolvujú naši členovia každoročne a je oň vždy veľký záujem. Pedikúry využívajú naši členovia hlavne z dôvodu zdravotných problémov nôh (zhrubnuté nechty, zarastajúce nechty, zhrubnutú kožu a mozole na nohách). Vďaka za poskytnuté financie!!!!

Mediálne výstupy: 

stránka ÚV SZZP Martin – október 2021 – článok na stránke ÚV SZZP Martin

Galéria: