Nauč ma pliesť, ja ti budem čítať

Číslo zmluvy 113/2022
Názov projektu Nauč ma pliesť, ja ti budem čítať
Dátum konania projektu od 1.5.2022
Dátum konania projektu do 31.10.2022
Predkladateľ Krajská knižnica v Žiline

Cieľom projektu bolo:
Cieľom projektu bolo podporiť vznik komunity, ktorá by prepájala staršiu a mladšiu generáciu. Skupina sa postupom času rozrástla o ďalšie priateľky a k skupine pribudli aj mladšie ročníky. Naplnili sme tak náš zámer, ktorým bolo odovzdanie lásky k ručným prácam nielen v rodine ale aj v širšej
komunite. To všetko prebiehalo v príjemnej atmosfére čítaného slova z kníh z nášho fondu. Počas októbra začali účastníčky vyšívať vianočné obrusy a najbližšie sa tešia na to, ako si vyskúšajú patchwork s pomocou šicích strojov.

Záverečné zhodnotenie projektu a popis využitia finančných prostriedkov:
Rôzne generácie si toho môžu mnoho navzájom odovzdať. Nielen životné skúsenosti, ale aj mnohé zručnosti. Klub ručných prác sme založili s finančnou podporou mesta Žilina ako priestor na prepájanie generácií. Na prvom stretnutí 31. mája sa zišli najmä staršie dámy, ktoré po ťažkom
pandemickom období rady nadviazali nové priateľstvá. Už na prvom stretnutí sa spontánne dohodli, že im navrhované stretávanie dva krát do mesiaca nestačí. Účastníčky klubu sa preto stretávali každý týždeň. Prvé mesiace venovali háčkovaniu mäkkej lopty, pričom námet priniesla jedna z nich. V lete sa rozhodli najskôr štrikovať vankúše na sedenie a pred nástupom jesene sa pustili do pletenia ponožiek. Aj tieto zručnosti si odovzdávali navzájom. Materiál sme z grantových zdrojov nakupovali podľa ich požiadaviek a vždy sme sa prispôsobili ich preferenciám. Klub má momentálne približne 12 členiek, ktoré sa aj naďalej stretávajú každý utorok o 16:00. Vďaka realizácii projektu sme nadobudli potrebný materiál a pomôcky na ďalšie fungovanie klubu. Konkrétne to boli materiál a pomôcky na háčkovanie, materiál a pomôcky na vyšívanie, materiál a pomôcky na pletenie, materiál a pomôcky na šitie, šijacie stroje. Všetko je uložené v boxoch a počas stretnutí sme čítali z nových kníh.

Mediálne výstupy

webová stránka www.krajskakniznicazilina.sk – počas trvania projektu – pozvánky na klubové stretnutia
Instagram KKZA – počas trvania projektu – pozvánky na klubové stretnutia
Facebook KKZA – počas trvania projektu – pozvánky na klubové stretnutia
portál Žilinak.sk – počas trvania projektu – pozvánky na klubové stretnutia

Galéria

háčkované lopty

štrikovanie ponožiek

štrikovanie vankúšov

uštrikované ponožky

vyšívanie vianočných motívov