Otvorme dvere nadaným s hendikepom

Číslo zmluvy 108/2022
Názov projektu Otvorme dvere nadaným s hendikepom
Dátum konania projektu od 1.3.2022
Dátum konania projektu do 15.11.2022
Predkladateľ MRAVENISKO, o.z.

Cieľom projektu bolo:
Hlavným cieľom nášho projektu bolo:
– pomôcť zdravotne znevýhodneným rozvíjať ich talent a umenie,
– zvýšiť kvalitu života tým, že sa môžu venovať aktivite, ktorá ich baví a získať uznanie
– integrácia do spoločnosti – tým, že môžu vystúpiť na pódiách, obecných i krajských akciách, navštevovať hudobnú školu, cestovať a tým zvýšiť svoje kontakty v spoločnosti a udržať kontakty s ľuďmi z bežného života
– podporou talentu a naplnením snov i túžob v hre na heligónke – zakúpením heligónky a návštevou školy naplniť ich sny i túžby
– naplniť individuálne potreby konkrétnej klientky
– zvýšiť nezávislosť klientky v cestovaní a vzdelávaní
– aktivizovať klientku, jej zručnosti a schopnosti v hre na heligónke, speve, vzdelávaní, vystupovaní pred ľuďmi, komunikácií, orientácií v priestore a čase
– zvyšovanie sebavedomia klientky
– pomôcť finančne i materiálne zakúpiť hudobný nástroj – heligónku pre zdravotne znevýhodnených a podporovať ich výučbu na umeleckých školách a tým rozširovať dôležitú hodnotu ľudových tradícii medzi mladou zdravou i zdravotne znevýhodnenou mládežou
– naďalej spolupracovať s obcou, organizáciami, Senior klubom Priatelia (Dni seniorov v Žiline) a zariadeniami sociálnych služieb pri realizácii rôznych podujatí a zabezpečovať účasť čo najväčšieho počtu zdravých i zdravotne znevýhodnených – integračné aktivity

Záverečné zhodnotenie projektu a popis využitia finančných prostriedkov:
K zrealizovaniu tohto projektu bola pre nás najväčšou motiváciou túžba Alžbetky zo Žiliny, naučiť sa hrať na heligónke a hlavne túžba mať svoj vlastný hudobný nástroj, Vďaka finančnej podpore Mesta Žilina sme jej zakúpili hudobný nástroj, obal na heligónku, zošity, publikácie a zaplatili sme školu, aby mohla realizovať svoj sen. Chce sa zdokonaľovať v hre a následne zúčastňovať rôznych podujatí, prezentovať svoj talent verejnosti a tým viesť kvalitnejší a zmysluplnejší život. Táto forma muzikoterapie je pre zdravotne znevýhodnených spôsobom pozitívneho naladenia sa, rozvíjania
ich zručností a talentu a zmysluplným využívaním voľného času. Svojim prejavom vytvárajú príjemné prostredie aj pre iných. Chceme podporiť a rozvíjať hudobný prejav zdravotne znevýhodnených, ktorí takto rozdávajú radosť a zároveň predstavujú okoliu svoje vnímanie reality, svoje prežívanie a vnútorný svet. Našim zámerom bolo aj oslovenie širokej verejnosti, jej vtiahnutie do sveta zdravotne znevýhodnených obyvateľov, zlepšenie vzájomnej komunikácie a akceptácia handicapovaných občanov v spoločnosti. Naše zariadenie Centrum sociálnych služieb TAU Turie nadviazalo od roku 2011 aj úspešnú spoluprácu so Seniorklubom Priatelia Žilina a vďaka pomoci seniorov z Ruty Šuty vznikla v našom zariadení nová tanečná country skupina Mississippi zložená z desiatich zdravotne
postihnutých žien, pre ktoré je tanec a hudba vyjadrením ich vlastných pocitov a emócií . V spolupráci s týmito seniormi si naše zdravotne ťažko postihnuté ženy pripravili a nacvičili tanečné country zostavy, ktoré prezentovali na podujatí Deň otvorených dverí v CSS TAU i na vystúpeniach v meste Žilina v rámci Festivalu seniorov. Zorganizovaním akcie „Medzigeneračné stretnutia“ mohla naša klientka Alžbetka Š. predviedla svoj talent seniorom.

Mediálne výstupy

www.csstauturie.sk – júl 2022 – kúpa heligónky, publikácii, cvičení-hra na heligónke
www.csstauturie.sk – august 2022 – Tábor sebaobhajoby 2022-nová heligónka
www.csstauturie.sk – august 2022 – CSS TAU má talent-nová heligónka
www.csstauturie.sk – september 2022 – Medzigeneračné stretnutia-nová heligónka
www.csstauturie.sk – október 2022 – Heligónková škola
Faceebook – júl 2022-október 2022 – prezentácie z aktivít z projektu p. Alžbety Š.

Galéria 

Tábor sebaobhajoby

Výučba Betky Š. , do ktorej sme zapojili aj našu klientku Romanku Z., ktorá už hrá na heligónke

Publikácie k výučbe

Návšteva heligónkovej školy p. Ing. Čerňanského Medzigeneračné stretnutia

Aktivita „CSS TAU má talent“