V zdravom tele, zdravý duch

Číslo zmluvy 114/2022
Názov projektu V zdravom tele, zdravý duch
Dátum konania projektu od 2.5.2022
Dátum konania projektu do 31.10.2022
Predkladateľ Krajské centrum nepočujúcich ANEPS Žilina

Cieľom projektu bolo:
Hlavným cieľom projektu bolo vytvoriť vhodnú príležitosť na podporu zdravia ťažko zdravotne postihnutých osôb v Žiline. Zvýšiť tak informovanosť o zdraví a zdravom životnom štýle, so zameraním na zdravie fyzické ako aj duševné. Vytvorili sme príležitosť na prístup k informáciám sluchovo postihnutých v slovenskom posunkovom jazyku. Podporili sa medziľudské vzťahy a komunikácia medzi členmi komunity sluchovo postihnutých.Zmiernili sa dôsledky sociálnej izolácie počas COVIDu a podporilo sa psychické zdravia ŤZP osôb cez spoločne strávený čas v
príjemnom horskom prostredí.

Záverečné zhodnotenie projektu a popis využitia finančných prostriedkov:
Našim zámerom bola realizácia oddychového rehabilitačného víkendového pobytu v peknom horskom prostredí s ľahšou dostupnosťou. Išlo o voľnočasovú aktivitu s každoročnou tradíciou, ktorá nám umožňuje prakticky realizovať podporu zdravia a zdravého životného štýlu sluchovo postihnutých osôb. Aktivity počas pobytu boli zamerané predovšetkým na športové a spoločenské hry a zabezpečenie informácii o zdravom životnom štýle. Súčasťou boli aj výlety do prírody, odychové spoločenské aktivity, wellness a vzdelávacie aktivity. Upevnili sa predovšetkým sociálne kontakty a
komunikácia v skupine ľudí, ktorí boli dlho izolovaní. Sluchovo postihnutí obyvatelia Žiliny mali možnosť sa stretnúť, upevniť priateľstvá a vymeniť si dôležité informácie. Finančné prostriedky
sa použili na ubytovanie účastníkov a zabezpečenie tlmočenia do slovenského posunkového jazyka.

Mediálne výstupy

Facebook – október 2022 – poďakovanie, fotogaléria, krátky popis
Gaudium – časopis pre nepočujúcich – plán 11-12/2022 – číslo článok, fotky a poďakovanie

Galéria

Uvítací večer

Aktivita, časť sluchovo postihnutých – turistické náučné
chodníčky

spoločná fotka

Návšteva múzea s tlmočením do SPJ

Príprava na aktivity a rozdelenie úloh