Junior MFF Ekotopfilm – Envirofilm Tour – Žilina

Junior festivalu sa zúčastnili stovky detí a študentov čo nás teší a napĺňa nádejou, že do budúcich rokov si vytvoríme stálu spoluprácu medzi školami, ktorým nie sú ľahostajné témy environmentu a trvaloudržateľného rozvoja.

Verím, že sa spolu stretneme pri realizácií ďalších ročníkov festivalu a spoločne vytvoríme tradíciu tohto podujatia vo vašom meste.