Svetová premiéra diela Mareka Spustu – Magnificat

Svetovú premiéru diela Mareka Spustu organizoval Žilinský miešaný zbor, v spolupráci so Štátnym komorným orchestrom s finančnou podporou Fondu na podporu umenia, Mesta Žilina a firmou Industry Solutions.

 

Dňa 14.mája 2017 sa v Dome umenia Fatra Žilina o 18.00 hod. uskutočnila veľkolepá premiéra Magnificat od Mareka Spustu. Štátny komorný orchester Žilina so Žilinským miešaným zborom a zborom Cantica Collegium Musicum Martin, pod taktovkou dirigenta Štefana Sedlického uviedli skutočne unikátne dielo, ktoré poslucháči ocenili neutíchajúcim potleskom. Ako nám prezradil autor, zvolil si pre zhudobnenie text Magnificat, aby ním oslávil ženu – matku. Symbolickým bol aj termín koncertu – Medzinárodný deň matiek, aj takýmto spôsobom chceli organizátori poďakovať matkám. Dielo malo nádhernú atmosféru, zborové časti sa dopĺňali s lyrickými časťami sólistky. Klavírne party zvukomalebne striedali orchestrálne časti. Poslucháči mali nielen zvukový, ale aj vizuálny zážitok počas premiéry, kedy mali možnosť počuť a vidieť takmer 80 krásnych žien, ktoré spolu s orchestrom lahodne spievali v sále Domu umenia Fatra.

Na koncerte sa zúčastnilo približne 250 poslucháčov. Počet účastníkov cca 115, vrátane členov orchestra. Výnosy, ktoré vznikli z predaja vstupeniek (5 eur) použili organizátori na zaplatenie prenájmu koncertnej sály.

 

Tento projekt mal veľmi pozitívnu odozvu u všetkých poslucháčov a aj vďaka finančnej podpore Mesta Žilina mohol byť zrealizovaný. V premiérovaním diel súčasných slovenských skladateľov chceme pokračovať aj v roku 2018, kedy sa má uskutočniť už piata premiéra súčasného slovenského skladateľa Lukáša Borzíka.

K vecnému vyhodnoteniu prikladáme plagát a buletín z projektu.

 

Projekt bol propagovaný:

TV Severka, Internetový magazín Žiliňák, www.vocemagna.sk, www.skozilina.sk, Kam do mesta, Žilinský Večerník, Noviny MY, TV Raj, plagáty a letáky v meste.

 Vypracovala: Katarína Juhásová, koordinátorka projektov Miešaného zboru Žilina, OZ