Zorganizovanie Majstrovstiev SR v terčovej lukostreľbe dospelých 2019

Číslo zmluvy: 85/2019-OKŠCRMR/2019
Názov projektu: Zorganizovanie Majstrovstiev SR v terčovej lukostreľbe dospelých 2019
Dátum konania projektu: 1.9.2019
Predkladateľ: REFLEX ŽILINA

Cieľom projektu bolo: Cieľom projektu bol nákup nových terčovníc, ktoré mali v prvom rade poslúžiť na
zorganizovanie prvej veľkej topsúťaže a síce MSR v terčovej lukostreľbe, kde pri účasti cca 100 slovenských
lukostrelcov v dospelom veku bolo potrebné zabezpečiť cca 30 terčovníc. Tiež následne budú teročvnice určené okrem tréningov a pretekov aj pre verejnosť, ktorá si bude chcieť vyskúšať lukostreľbu. Zároveň bolo cieľom projektu predstavenie zaujímavej aktivity pre trávenie voľného času vhodnú pre všetky vekové kategórie ako aj pre zdravotne znevýhodnené osoby.
Záverečné zhodnotenie projektu a popis využitia finančných prostriedkov.: MSR v terčovej lukostreľbe dospelých sa konali v dňoch 31.8 – 1.9.2019 v Tepličke nad Váhom, kde mala verejnosť možnosť zažiť atmosféru top pretekov, vidieť výborných lukostrelcov priamo v akcii, z ktorých mnohí sa buď už zúčastnili OH v RIU, alebo bojujú aktuálne o miestenky na OH v Tokyu 2020. Naviac sa táto športová udalosť slovenského lukostreleckého leta konala na novovybudovanej lukostrelnici v okolí Žiliny, kde záujemcovia nájdu v budúcnosti aj možnosť si lukostreľbu vyskúšať, alebo sa pridať do lukostreleckej rodiny klubu Reflex Žilina. Celé podujatie bolo zastrešené mediálnymi výstupmi a spojené so slávnostným otvorením športoviska za účasti zástupcov Nadácie KIA MOTORS, mesta Žiliny a obci Teplička nad Váhom, v ktorej katastri sa športovisko nachádza.Reportáž o udalosti natočila TV Raj ako aj TV Severka, o udalosti sme informovali aj na našej FB stránke ako i webstránke. Nakoľko išlo o veľkú udalosť s počtom účastníkov 89 a strieľalo sa na jednu líniu, veľmi nám pomohlo zaobstaranie si 5 terčovníc vďaka grantu mesta Žilina.

Mediálne výstupy:
TV RAJ – 3.septembra 2019 – reportáž
TV Severka – 1.septembra 2019 – reportáž
FB Reflex ZA – 3.októbra 2019 – fotoreportáž + článok
web REFLEX ŽILINA – 4.októbra 2019 – fotoreportáž + článok