Futsal Žirafa CUP 2019

Číslo zmluvy: 52/2019-OKŠCRMR/2019
Názov projektu: Futsal Žirafa CUP 2019
Dátum konania projektu: 7.7.2019
Predkladateľ: Súkromné centrum voľného času, Lombardiniho 26 Bytča

Cieľom projektu bolo: Cieľom projektu bolo pritiahnuť a zaujať mládež prostredníctvom dvojmesačného
športového podujatia a ponúknuť im zmysluplné, pravidelné trávenie voľného času aj cez celoročnú, ligovú súťaž.
Životný štýl, ktorého súčasťou je pravidelná, aktívna športová činnosť má neoceniteľný prínos, obzvlášť pre
adolescentov. Tí začínajú mať veľký problém so zodpovedným prístupom ku spoluhráčom v kolektíve, k
pravidelnosti, k vytrvalosti, snahe sa zlepšovať. Preto sa prostredníctvom nielen tejto podporenej aktivity snažíme deti, mládež ale i dospelých:
– viesť k rešpektovaniu okolia – dohoda so spoluhráčmi.
– naučiť pravidelným návykom, ktorých súčasťou bude organizované športovanie, ktoré prospieva zdravému vývinu mládeže, zvlášť v súčasnej „technologickej dobe“.
– socializovať s ďalšími rovesníkmi, ktorí majú podobné záľuby. Cez osobné stretnutia nadviazanie nových
priateľstiev a sociálnych väzieb.
– mladým ľuďom dnes vyhovuje byť priemer, tak ako nikdy doposiaľ. Sú spokojní vo svojej komfortnej zóne a úplne stratili túžbu po súťaživosti, túžbu vyhrávať, naučiť sa prehrávať, chcieť sa zlepšovať, napredovať, pracovať na sebe, rozvíjať talenty.
– pri organizovaných kolektívnych športových aktivitách, ako sú aj ligové/turnajové zápasy sa v mladých ľudoch podporuje vzťah ku základnej disciplíne smerom k spoluhráčom ale aj k súperom, buduje sa schopnosť ovládnuť emócie, byť zodpovedný za svoje správanie, ktoré má dopad na kolektív, zažiť zásady FAIR PLAY.
– v neposlednom rade je šport ideálnym prostriedkom na to, ako ukázať zúčastneným, že voľný čas je možné využiť aj aktívnym spôsobom, pričom to má mnohé pozitívne prínosy psychického aj fyzického významu.
Záverečné zhodnotenie projektu a popis využitia finančných prostriedkov.: Projekt celkovo môžeme hodnotiť ako veľmi úspešný. Do futsalového Žirafa CUPu sa zapojilo spolu 25 tímov s cca 250 účastníkmi. Tímy sa rozdelili do 6 skupín kde si zahral každý s každým 1x, potom nasledovalo play off, kde už tímy ktoré prehrali vypadli. Celý Pohár trval 2 mesiace a vyvrcholil semifinálovými a finálovými zápasmi dňa 7.7.2019 v ŠH na Bôriku. Akcia bola doprevádzaná sprievodným programom, súťažou o kráľa strelcov futsalovej Žiliny, odovzdávaním cien, dekorovaním víťazov a grilovaním.
Finančné prostriedky získané z grantovej dotácie sme použili na úhradu služieb spojených so zabezpečením
propagácie projektu (grafická výroba plagátov na web, konečné spracovanie fotografií a výsledkov do mediálnej formy) a časti občerstvenia počas finálových zápasov „Futsal Žirafa CUP 2019“.
Projekt „Futsal Žirafa Cup 2019“ svojou atmosférou nielen upevnil už rozsiahlu žilinskú futsalovú rodinu ale oslovil aj nešportujúcu mládež, ktorá sa už teraz teší na účasť v celoročnej súťaži Joma Futsalovej Žirafa Lige.

Mediálne výstupy:
sportvin.sk – články – 3.7.2019 – plagát – pozvanie na záverečné zápasy, vyhodnotenie
facebook – Mestská futsalová Žirafa liga – máj, jún a júl – priebeh pohára, videá zo zápasov, priebežné výsledky zápasov
facebook – Centrum voľného času „Žirafa“ – 5.7.2019 – pozvánka na záverečné zápasy, vyhodnotenie
facebook – Mestská futsalová Žirafa liga – 26.4.2019 plagát – registrácia na Futsal Žirafa CUP 2019
sportvin.sk a youtube – video zostrihy – máj, jún, júl – video záznamy zo zápasov, priebehy druhých polčasov, najlepšie akcie