VILIAM PONGRÁC MEMORIÁL CUP 2019

Číslo zmluvy: 61/2019 – OKŠCRMR/2019
Názov projektu: VILIAM PONGRÁC MEMORIÁL CUP 2019
Dátum konania projektu: 13.4.2019
Predkladateľ: HOGO, s.r.o.

Cieľom projektu bolo: – rozvoj a propagácia športu mládeže, konkrétne ženského ľadového hokeja vo všeobecnosti na základe historických míľnikov a úcty k osobnostiam športu v tomto odvetví
– propagácia Mesta Žilina
– osveta, s cieľom osloviť nešportujúcu mládež – nové záujemkyne
– prezentácia prípravky v tomto odvetví športu
– rozvoj masového športu detí, mládeže a dospelých
– rozvoj dobrovoľníctva, participácie a komplexnej spolupráce v dosiahnutí cieľa (hokejistky v spolupráci s krasokorčuliarskými klubmi a pod.)
Záverečné zhodnotenie projektu a popis využitia finančných prostriedkov.: Turnaj, ktorý sa každoročne koná v rámci projektu Women´s development tour je venovaný pamiatke zosnulého nestora ženského hokeja na Slovensku Viliama Pongráca, pričom dáva príležitosť odprezentovať svoje hokejové umenie predovšetkým
dievčatám, ktoré pre svoj vek, alebo výkonnosť nemôžu ešte hrať extraligu žien. Záštitu nad ním prevzal primátor mesta Žilina Peter Fiabáne.
Turnaj silných emócií, kvalitných výkonov, obrovskej bojovnosti, kolektívnosti, s množstvom dobrovoľníckych aktivít, spolupráce, priateľstva, spolupatričnosti a v duchu FAIR PLAY je turnajom tohto druhu pre hokejistky na Slovensku jedinečný. Aj preto sa teší čoraz väčšiemu záujmu dievčat, predovšetkým tých, ktoré hrajú celoročnú súťaž iba s chlapcami a nepoznajú chuť a zážitky z čisto dievčenského kolektívu. Organizátor HOGO, s.r.o. v spolupráci s MsHKM Žilina, Mestom Žilina a s priamou podporou Slovenského zväzu ľadového hokeja si pri organizácii tohto podujatia každoročne kladie za cieľ popri samotných športových výkonoch zúčastnených družstiev a ich hráčok, pripomenutie histórie slovenského ženského hokeja, navodiť atmosféru priateľstva, radosti s vytvorením silných pozitívnych emócii, ktoré si športovkyne a ich rodičia, či sympatizanti ešte dlho v sebe zachovávajú. Tú správnu atmosféru celému podujatiu navodil aj samotný priebeh slávnostného úvodného i záverečného ceremoniálu, na ktorom sa okrem iného predstavili v krátkom vystúpení aj najmladšie dievčatá zo žilinskej hokejovej prípravky, krasokorčuliarky z miestneho Figur skating clubu Žilina, a na ktorom sa každoročne oceňujú dobrovoľníci, ktorí akokoľvek participujú pri príprave a realizácii podujatia. Celkovo sa odohralo 10 zápasov, v ktorých sa predstavilo 87 hokejistiek v piatich družstvách, padlo 66 gólov, a do sprievodných činností sa zapojilo spolu 48 dobrovoľníkov, pomocníkov a športových odborníkov.
Kompletné výsledky turnaja je možné nájsť na elektronických štatistkách SZĽH na web stránke www.hockeyslovakia.sk, konkrétne na linku: https://www.hockeyslovakia.sk/sk/stats/home/732/viliam-pongrac-memorial-cup-2019
Ďalšie mediálne články:
https://www.hockeyslovakia.sk/sk/article/viliam-pongrac-memorial-cup-2019
http://www.zilina.sk/?page=ukazspravu&id=16193
Celým podujatím sa niesla opäť atmosféra radosti zo športu v duchu fair play, radosti v očiach divákov, ale aj
spokojnosť na strane samotných hráčok, členov realizačných tímov a v neposlednom rade na strane organizátora a všetkých dobrovoľníkov. Toto všetko bolo možné okrem iného aj vďaka spolupráci, podpore a priamej finančnej pomoci Mesta Žilina formou poskytnutia grantovej dotácie vo výške 350 Eur, podpore SZĽH a ďalších partnerov a sympatizantov. Z grantovej dotácie sa konkrétne zabezpečili náklady spojené so samotnou propagáciu podujatia. Zabezpečil sa videozáznam z podujatia ( https://m.youtube.com/watch?feature=youtu.be&v=6TvBG00D9t0 ),
uverejnenie plagátu podujatia a zabezpečila sa spoluúčasť na výrobe ROLL UP podujatia. Náklady uhradené z grantovej dotácie tvorili cca 13 % z celkových nákladov podujatia. Ostatných 87 % nákladov bolo pokrytých z dotácie Slovenského zväzu ľadového hokeja, z vlastných a iných zdrojov.
Vďaka tejto podpore a profesionálnemu prístupu všetkých, ktorí participovali na organizácii podujatia získalo podujatie na kvalite, dostalo sa mu uznania dotknutej širokej verejnosti a už teraz sú ohlasy s požiadavkou na organizáciu ďalšieho, už piateho ročníka.
Touto cestou za poskytnutý finančný príspevok úprimne ďakujeme.

Mediálne výstupy:
www.hockeyslovakia.sk – článok
www.zilina.sk – článok
www.mshkmzilina.sk – článok
MY ŽN – článok