Bežecká liga Žilina 2019 – 38. ročník

Číslo zmluvy: 54/2019-OKŠCRMR/2019
Názov projektu: Bežecká liga Žilina 2019 – 38. ročník
Dátum konania projektu: 31.12.2019
Predkladateľ: Atletický klub Žilina

Cieľom projektu bolo: organizovaním celoročnej súťaže bežcov hlavne pre neregistrovaných zapájať čo najväčší počet obyvateľov mesta Žilina do pohybových aktivít a tým podporovať ich pravidelné športovanie.
Záverečné zhodnotenie projektu a popis využitia finančných prostriedkov.: Od začiatku roka sa uskutočnilo v rámci 38. ročníka Bežeckej ligy Žiliny 31 pretekov. Okrem toho sme vo februári zorganizovali Bežecké posedenie, kde sme vyhodnotili minulý ročník a predstavili preteky pre tento ročník BLŽ. Počas roka 2019 sme sa podieľali na organizácii 11 základných kôl (každú prvú stredu v mesiaci), Žilinskej hodinovky, Behu olympijskeho dňa a Zátopkovej desiatky. Preteky sa uskutočnili v Parku Ľudovíta Štúra, na škvárovej dráhe ŽU, na tartane v Kysuckom Novom Meste, a v zimnom období aj v lesoparku Chrasť a na Vodnom Diele Žilina. Priemerne sa na nami organizovaných pretekoch zúčastnilo okolo ako 65 bežcov, z toho asi štvrtinu tvoria deti a mládež do 15 rokov. Celkovo sa BLŽ 2019 zúčastnilo doteraz 300 bežcov. Po posledných pretekoch roka 2019 vytvoríme Spravodaj BLŽ, kde budú prehľadne spracované výsledky všetkých pretekov roka 2019 a ďalšie zaujímavé štatistiky BLŽ. Podrobné informácie sú na www.janrun.sk.
Finančné prostriedky z grantu sme spolu s vlastnými prostriedkami použili na nákup občerstvenia, na nákup diplomov, medailí, pohárov na celkové vyhodnotenie Bežeckej ligy 2019  a na nákup stopiek a iných potrieb pre organizovanie pretekov (papier, podložky, perá, …).

Mediálne výstupy:
www.janrun.sk – priebežne počas celého roka – aktuálne aj archívne informácie o BLŽ, propozície, prihlasovaní avýsledkov jednotlivých pretekov, historické štatistiky
www.beh.sk – priebežne počas celého roka – celoslovenská bežecká stránka s výsledkami pretekov

All-focus