Community Run Žilina

Číslo zmluvy: 71/2019
Názov projektu: Community Run Žilina
Dátum konania projektu: 7.9.2019
Predkladateľ: AKAZA o.z.

Cieľom projektu bolo: – upevniť záujem detí a rodičov o šport
– vytvoriť komunitu
– propragovať zdravý životný štýl
– podporovať dobrovoľníctvo
– propagovať atletiku
– robiť osvetu revitalizácie zničených ihrísk na základných školách
Záverečné zhodnotenie projektu a popis využitia finančných prostriedkov.: Finančné prostriedky boli použité na
zabezpečenie kultúrneho programu, zabezpečenia ubytovania, občerstvenia pre športové podujatie Community
Run.

Mediálne výstupy:
FM rádio – 4.7.2019 – rozhlas
Žilinský večerník – 10.7.2019 – článok