Ani hendikep nás nezastaví…

Číslo zmluvy: 82/2019 – OKŠCRMR/2019
Názov projektu: Ani hendikep nás nezastaví…
Dátum konania projektu: 7.9.2019
Predkladateľ: Mestský športový klub nevidiacich a slabozrakých športovcov Žilina

Cieľom projektu bolo: Ciele projektu boli stanovené nasledovne:
1. zorganizovanie 12. ročníka medzinárodného turnaja jednotlivcov v AST
2. zorganizovanie 11. ročníka medzinárodného turnaja družstiev v AST
3. modernizácia hracích stolov podľa medzinárodných kritérií
4. zakúpenie nového športového vybavenia
Sme radi, že sa nám podarilo naplniť všetky stanovené ciele, a to aj vďaka finančnej podpore zo strany mesta Žilina, ktorá bola použitá na úhradu celodennej stravy a občerstvenia pre všetkých účastníkov turnaja.
Záverečné zhodnotenie projektu a popis využitia finančných prostriedkov.: Vďaka finančnej podpore zo strany mesta Žilina sa nám podarilo zachovať tradíciu v organizovaní jedinečného turnaja družstiev v AST v rámci Slovenska a tento rok sme zorganizovali už jeho 11. ročník.
Turnaj sa konal v sobotu 07.09.2019 v priestoroch Základnej školy s materskou školou Gaštanová 56, Žilina – Solinky. Turnaja sa zúčastnilo 9 trojčlenných družstiev (v zložení dvaja muži a jedna žena) zo Slovenska, Česka a Poľska – Žilina A (Vicen, Vicenová I, Kosíková), Žilina B (Husár, Bielik, Vicenová H.), Košice A (Brada, Wilnrotter H., Čiernikova), Košice B (Wilnrotter N., Gajdoš, Košová), Levoča (Marcin, Trnka, Bartošová), Olomouc (Skála, Řežucha, Ďurková), Praha (Sicha, Vospěl, Křiváčková), Poľsko A (Kisiel, Szwalek, Mielczarek) a Poľsko B (Sobilo, Winkler, Frankovska). Všetky družstvá si zmerali svoje sily navzájom medzi sebou, čiže systém hry bol každý s každým.
Účastníci podávali výborne výkony a všetci si zahrali do sýta. Samozrejme zvíťaziť môže vždy len jedno družstvo a tak sa z víťazstva tento rok tešilo družstvo Poľsko A. Druhé miesto sa ušlo minuloročnému víťazovi družstvu Praha a na treťom mieste sa umiestnilo B družstvo z Poľska. Za mini sa postupne umiestnili: Košice A, Košice B, Levoča, Žilina A, Olomouc a Žilina B.
Turnaj bol príjemným spestrením letnej prestávky pre všetkých zúčastnených, ale aj obohatením širokej palety podujatí, ktoré organizujeme. Veríme, že aj v budúcnosti budeme môcť pokračovať v tejto krásnej tradícií aj v spolupráci s mestom Žilina.
Občianske združenie sa rozhodlo použiť získanú dotáciu na úhradu celodennej stravy pre účastníkov turnaja
(raňajky, obed a večera) a občerstvenia vo forme minerálnych vôd.

Mediálne výstupy:
oznam na českej konferencii showdownu – júl – august – pozvánka a program medzinárodného turnaja
oznam v rámci slovenskej showdownovej ligy – júl – august pozvánka a program medzinárodného turnaja
rozposlanie e-mailu všetkým sponzorom – august – september – pozvánka na medzinárodný turnaj
slovenský paralympijsky výbor – august – pozvánka na medzinárodný turnaj
TV Severka – september – pozvánka na medzinárodný turnaj
vstupná brána – september – plagát