Organizácia M-SR v basketbale ml.minižiačok

Číslo zmluvy: 60/2019
Názov projektu: Organizácia M-SR v basketbale ml.minižiačok
Dátum konania projektu: 6.6.2019
Predkladateľ: Basketbalový klub mládeže Žilina – Závodie

Cieľom projektu bolo: Organizácia M-SR v basketbale mladších minižiačok, propagácia basketbalu medzi
najmladšími deťmi, propagácia mesta Žilina a celého žilinského kraja.
Záverečné zhodnotenie projektu a popis využitia finančných prostriedkov.: Projekt bol veľmi úspešný, zúčastnené družstvá z Košíc, Banskej Bystirice, Ivanky a Šamorína boli mimoriadne spokojné a prekvapené úrovňou organizácie celého podujatia. Za všetkých jeden ohlas z Košíc : www.cbkminibuseuropa.sk/klobuk-doluzilincania.c487.html
Podujatie osbone otvorila županka p.Jurinová a záverečného ceremoniálu sa zúčastnil a ceny osobne odovzdal primátor p.Fiabáne. Z podujatia sa pripravuje aj spomienkové video.
Financie boli využité na pokrytie časti nákladov súvisiacich s prenájmom, propagáciou, prenosom internetového signálu online, zakúpením trofejí a upomienkových predmetov.

Mediálne výstupy:
online prenos z celého podujatia – 6.-9.6.2019 – internet
Žilinský večerník – jún 2019 – novinový článok
webstránka BKM Žilina – natrvalo – článok
video – spomienkový film – zostrih, s interview s hosťami, organizátormi, trénermi, …