Streetbalové ihrisko

Číslo zmluvy: 74/2019 – OKŠCRMR/2019
Názov projektu: Streetbalové ihrisko
Dátum konania projektu: 15.11.2019
Predkladateľ: Súkromné centrum voľného času, Lombardihiho 26 Bytča

Cieľom projektu bolo: Cieľom projektu bolo vybudovaním streetbalového ihriska pritiahnuť mládež k pohybu. Zaujať ich novým priestorom pre zmysluplné trávenie voľného času. Pohyb prospieva zdravému vývinu mládeže, zvlášť v súčasnej „technologickej dobe“. Osobné stretnutia pri športových aktivitách sú vhodným spôsobom pre nadviazanie nových priateľstiev a sociálnych väzieb. Šport všeobecne u mladých ľudí naštartuje súťaživosť, túžbu vyhrávať, chcieť sa zlepšovať a napredovať. Streetballové ihrisko slúži širokej verejnosti ako i stovkám hráčov, ktorí navštevujú mestské ligy v ŠH na Bôriku. V budúcnosti bude využívané na organizáciu turnajov, ktoré účastníkom prinesú nové skúsenosti a zážitky.
Záverečné zhodnotenie projektu a popis využitia finančných prostriedkov.: Finančné prostriedky boli použité na zakúpenie basketbatbalového koša.
S pomocou dobrovoľníkov sme osadili basketbalový kôš pre streetballové ihrisko. Dodržali sme technické
parametre určené statickým posudkom. V jame o rozmere 1,2 x 1,2 metra sa v hĺbke 1,35 urobilo štrkové lôžko. Následne bol z armatúry zmontovaný kôš, v ktorom boli osadené kotviace prvky pre uchytenie stojky koša. Takto pripravená jama bola zaliata betónom a uhladená. Na kotviace prvky v podobe piatich závitových výstupov je priskrutková samotná konštrukcia koša.
Veríme, že naša práca s Vašou podporou vo forme vybudovnia nového streetballového ihriska si nájde svojich priaznivcov a bude všetkým slúžiť dlhé roky.