Žilinský letný viacboj všestrannosti

105/2015-OKŠCRMR/2015

Projekt bol zameraný na obnovenie bohatej tradície vo viacboji všestrannosti v meste Žilina – kedysi Odznak zdatnosti. Projekt mal charakter celodennej súťaže v letnom období – jún 2015, pre kategóriu detí predškolského veku, mladšieho a staršieho školského veku, študentov  stredných škôl a dospelých (letný viacboj všestrannosti). Jeho cieľom bolo zapojiť do pohybových aktivít čo najväčší počet detí a ich rodičov, ktorí sa navzájom pri súťažiach povzbudzovali.

 Letný viacboj všestrannosti zahŕňal tieto disciplíny: beh na 60 metrov, skok do diaľky, hod kriketovou loptičkou alebo granátom, beh na 600-1500 metrov a prekážkovú dráhu s 20 prekážkami na čas.

Športové súťaže letného viacboja všestrannosti prebiehali prevažne vo vonkajších športových priestoroch Gymnázia na Varšavskej ceste a Základnej školy Martinská na Vlčincoch a prekážková dráha bola postavená v telocvični spomínaného gymnázia.

Odborné zabezpečenie – odbornú úroveň pri súťažiach garantovali tréneri s vysokoškolským vzdelaním telovýchovného zamerania – aktívni športovci a pomocníci z radu rodičov.

Letného viacboja všestrannosti sa zúčastnilo 225 detí a dospelých.

Vďaka grantu sme mohli  finančne čiastočne uhradiť náklady na nákup materiálu, občerstvenia a cien pre víťazov jednotlivých vekových kategórii.

V zimných mesiacoch pripravujeme aj Zimný viacboj všestrannosti.

foto foto2 foto3 foto4 foto5