Žilinský Kumšt II

Číslo zmluvy: 69/2019
Názov projektu: Žilinský Kumšt II
Dátum konania projektu: 9.3.2019
Predkladateľ: Cech Terra de Selinan

Cieľom projektu bolo: – Usporiadať turnaj.
– Zviditeľniť a spopularizovať šerm ako šport, zviditeľniť mesto Žilina a organizáciu Cech Terra de Selinan.
– Prilákať ku tomuto športu viac mladých ľudí, zlepšenie pohybových zručností mládeže.
Záverečné zhodnotenie projektu a popis využitia finančných prostriedkov.: Hodnotenie projektu:
Druhý ročník sa vydaril naozaj veľkolepo, konkrétne sa u nás zúčastnilo viac ako 100 šermiarov z 5tich krajín (SR, CZ, HU, PL, RU), ktorí mohli súťažiť v 3och kategóriách: Dlhý meč – Open, Dlhý meč – Ženy a Meč a štítok. Po výbornej odozve z minulého roka sa nám podarilo získať partnerov ktorí podporili naše podujatie cenami, kupónmi, sponzoringom (väčšina je známa hlavne v šermiarskej sfére)
http://www.regenyei.com (výrobca zbraní HU)
https://www.facebook.com/SIGIforge/ (výrobca zbraní a štítkov SK)
http://histfenc.com/ (výrobca ochranného vybavenia PL) – https://neymanfencing.com/ (výrobca ochranného vybavenia PL)
– http://sparringglove.com/en_US/ (výrobca rukavíc PL)
Popis využitia finančných prostriedkov:
– hala, koberce, spotrebný materiál (pásky atď), odmena rozhodcom, ceny, občerstvenie.

Mediálne výstupy:
Facebook – prvý kvartál 2019 – udalosť, oznamy, fotky
My Žilinké noviny – Marec – článok