Skús, čo dokážeš na vode!

Číslo zmluvy: 49/2019-OKŠCRMR/2019
Názov projektu: Skús, čo dokážeš na vode!
Dátum konania projektu: 31.5.2019
Predkladateľ: Žilinský klub vodákov – Žilina

Cieľom projektu bolo: – vyplnenie voľného času detí
– nábor nových detí
– vytváranie a prehlbovanie športových návykov detí
Záverečné zhodnotenie projektu a popis využitia finančných prostriedkov.: Dňa 13.5. a 31.5. 2019 sme
zorganizovali športové dni s názvom Skús, čo dokážeš na vode!. Celkom 130 detí zo základných škôl vo veku od 6
do 14 rokov skúsilo, aké je to sedieť v lodi, aké sú techniky pádlovania a zistili, čo to o vodáckých pravidlech,
výstroji a histórii tohoto športu. Deti sa ďalej zúčastnili workoutovej súťaže na súši a samozrejme súťaže vo
vodnom slalome na kanály v našom športovom areály. Na konci tohoto plnohodnotného a pre niektorých aj
náročného dňa, boli deti odmenené diplomami a sladkou pochúťkou.
Takéto podujatie organizujeme už tretí rok a sme radi, že je o ňu čoraz väčší záujem. Preto sme žiadali aj finančnú
podporu na nákup základnej vodáckej výstroje, bez ktorej to na vode jednoducho nejde. Zakúpili sme pre deti
prilby, špricky, vesty.Chceme sa veľmi poďakovať za podporu Mesta Žiliny. Chceme toto podujatie organizovať aj
naďalej. Tešia nás pochvalné slová od pani učiteliek, ako aj usmiate a nadšené tváre detí. Ďakujeme.

Mediálne výstupy:
webová stránka ZKV – 5-8/2019 – fotogaléria