ŽILINČANIA PO 800(+13) ROKOCH

Číslo zmluvy: 22/2019-OKŠCRMR/2019
Názov projektu: ŽILINČANIA PO 800(+13) ROKOCH
Dátum konania projektu: 11.11.2019
Predkladateľ: Ing. arch. Ľudovít Kupkovič

Cieľom projektu bolo: Príprava a zhotovenie prvej časti fotoportrétov a sprievodných textov pre publikáciu
ŽILINČANIA PO 800(+13) ROKOCH, ktorá bude už piatou knižkou v tejto sérii, ktorá vznikla v r. 2008 pri príležitosti
800. výročia historicky prvých písomných záznamov o meste Žilina.
Výsledkom tejto časti (r. 2019) je 92 portrétov rôznych Žilinčanov v ich prirodzenom prostredí, doplnených o
sprievodné texty (viď autorské CD).
Záverečné zhodnotenie projektu a popis využitia finančných prostriedkov.: Projekt splnil všetky plánované ciele,
ako z hľadiska formálneho, technického, tak i z hľadiska ideového.
Finančné prostriedky poskytnuté z grantových dotácií boli použité zmysluplne a v zmluvných položkách, čo
dokumentuje vyúčtovanie tohto projektu.

KONICA MINOLTA DIGITAL CAMERA