i – strata identity

Číslo zmluvy: 18/2019 – AKŠCRMR /2019
Názov projektu: i – strata identity
Dátum konania projektu: 12.12.2019
Predkladateľ: Mgr. art. Zuzana Burianová

Cieľom projektu bolo: Aktívne zapojiť rôzne generácie aktívnych divákov do procesu tvorby a prezentácie
tanečného predstavenia s rovnomenným názvom „i – strata identity“ . Projekt mal priniesť otázky a odpovede týkajúce sa vplyvu sociálnych médií, informačného tlaku a s tým spojenú stratu identity osobnosti.
Záverečné zhodnotenie projektu a popis využitia finančných prostriedkov.: Projekt prebehol podľa plánu a
priniesol naozaj zaujímavú komunikáciu ľudí, ktorí predstavujú aktívnych divákov v oblasti tanečného a
intermediálneho umenia v Žiline a Martine. Projekt prebehol v dvoch líniách a to: vedenie 3 fáz workshopov
zameraných na kreativitu v pohybe s témou predstavenia a potom samotná realizáciu predstavenia, kde mali možnosť ľudia širokej verejnosti ako aj účastníci workshopu vyskúšať princípy z predstavenia priamo na javisku. Rovnako tak sa stali vedomými tvorcami dielčích častí predstavenia . Pre realizáciuprojektu som oslovila prostredníctvom sociálnych médií a webstránky www.burianova.sk široskú verejnosť a osobne pozvala do procesu žiakov umeleckých škôl z Martina a Žiliny.

Mediálne výstupy:
flikr – 12.12. 2019 – fotodokumentácia https://www.flickr.com/photos/stanica/with/49227586338/
webstránka – november-december 2019 – článok, oznam o realizácii projektu https://www.burianova.sk/category/novinky/
facebook – profilová stránka žiadateľa – december 2019 – pozvánka na podujatie
webstránka Stanica Záriečie – december 2019 – program info o predstavení https://www.stanica.sk/event/908-zuzana-burianovamichal-freriks-i

Foto: David Cartwright IG@davidgcartwright
Foto: David Cartwright IG@davidgcartwright
Foto: David Cartwright IG@davidgcartwright
Foto: David Cartwright IG@davidgcartwright