Vytvorenie a zrealizovanie koncertu BALKANSAMBEL a Plzenská Filharmónia a prezentácia kapely na nemeckom festivale „Music an der Peterskirche“

Cieľom projektu bolo:
1. zrealizovať vystúpenie na festivale „ Music an der Peterskirche“ v nemeckom Weilheim an der Teck
2. Zaranžovať, naštudovať a zrealizovať koncertný program Balkansambel a Plzenská filharmónia.
Obidva ciele sa aj vďaka finančnej podpore Mesta Žiliny podarilo zrealizovať v plnom plánovanom rozsahu. 12. mája 2019 o 19:00 sa predstavila formácia Balkansambel v rámci samostatného koncertu v nemeckom Weilheim an der Teck v rámci koncertného festivalového cyklu „ Musik an der Peterskirche“, a 16. Mája 2019 o 19:00 odznela premiéra spoločného koncertu Plzenskej Filharmónie a Balkansamblu, pod taktovkou dirigenta Jiřího Štrunca. Koncert sa uskutočnil v rámci koncertného cyklu „C naprieč hudobnými žánrami“ .
Balkansambel bol jedinou zahraničnou formáciou tejto sezóny, ktorá dostala pozvanie na spoluprácu v rámci tohoto cyklu
Záverečné zhodnotenie projektu a popis využitia finančných prostriedkov.: Koncert 12.mája odznel pred takmer vypredanou sálou v Peterskirche, kde sa stretol s nadšeným ohlasom u publika ale aj u samotných organizátorov. Inštrumentálna virtuozita ako aj hudobný nadhľad sa postaral o neočakávaný zážitok v radoch laickej verejnosti prítomnej na koncerte. Dramaturgická rada prejavila záujem o koncert aj v rámci nasledujúceho ročníka.
Projekt s Plzenskou filharmóniou si vyžiadal časovo náročnejšiu prípravu. Aranžovanie skladieb začalo už v októbri 2018 a finálny program bol zinštrumentovaný v prvej polovici apríla 2019. Skladateľsky a aranžérsky sa na prípravách podieľali Marek Pastírik, Tomáš ILLE a Marcel Kozánek. Samotný skúšobný proces začal 13.5.2019 v priestoroch Českého rozhlasu Plzeň, kde sídli Plzenská Filharmónia. Technická a inštrumentálna náročnosť partov orchestra bola zvládnutá s bravúrou hodnou profesionálnych hudobníkov. Pán dirigent Jiří Štrunc sa vysporiadal s divokými balkánskymi rytmami s nadhľadom a precíznosťou. Koncert v Měšťanskej Besede sa uskutočnil 16.5.2019. Balkansambel dokázal naštepiť svojou energiou aj za normálnych okolností „klasických“ hráčov v orchestri. O tom, že koncert sa stretol s pozitívnym ohlasom nielen u publika, ale aj u samotného vedenia Filharmónie svedčí fakt, že kapela dostala pozvanie na prestížny festival „ Smetanova Plzeň“ , ktorý sa uskutoční v marci 2020
Finančné prostriedky z grantovej dotácie boli použité na pokrytie prepravných nákladov, a časti ubytovania kapely.

Mediálne výstupy:
www.balkansambel.com                                                 5/2019 – 12/2019 logo na web stránke kapely
www.facebook.com/balkansambel                              5/2019 – fotoreportáž, logo
www.plzenskafilhramonie.cz                                         5/2019 článok, pozvánka, link
www.facebook.com/PlzenskaFilharmonieOPS        5/2019 fotoreportáž
Builetin Plzenská Filharmónia                                       5/2019 oznam, PR materiál
Plagátová kampaň Weilheim an der Teck                   5/2019 plagát
Rádio spot Český Rozhlas Plzeň                                   5/2019 rádio spot
Builetin Musik an der Peterskirche 2019                   2019 oznam, PR materiál

dav