Bábková Žilina 2019 – Živý festival

Cieľom projektu bolo: Cieľom projektu bola realizácia 6. ročníka slovenských profesionálnych bábkových divadiel – Bábková Žilina 2019, s podtitulom Živý festival, ako jediného festivalu výsostne slovenského profesionálneho bábkového divadla, ktorý prináša komplexný obraz o bábkarstve na Slovensku. Pozitívne hodnotenia a reakcie zástupcov mesta Žilina a Žilinského samosprávneho kraja, slovenských divadelníkov, zahraničných hostí, festivalových návštevníkov z minulých ročníkov festivalu svedčia o jeho jedinečnosti, vysokej kvalite, užitočnosti a spoločensko-umeleckom prínose pre širokú verejnosť. Ďalším z primárnych cieľov podujatia bolo zameranie sa na diváka každého veku. Prostredníctvom programovej skladby festivalu chcelo BDŽ poskytnúť návštevníkom priestor na rozšírenie si kultúrneho obzoru, jedinečné umelecké zážitky a v neposlednom rade plnohodnotné trávenie voľného času. Ďalším cieľom festivalu bolo vzájomné stretnutie a konfrontácia tvorcov pôsobiacich v odbore bábkového divadla – diskusie o festivalových predstaveniach (novinka). V roku 2019 si Bábkové divadlo Žilina dalo za cieľ festival viac priblížiť obyvateľom Žiliny i okolia a jeho aktivity rozšíriť z divadla aj do verejných priestorov mesta a samotného centra. Hlavným cieľom projektu bolo priniesť nové témy i formy predovšetkým bábkarského umenia, ktoré výrazne obohatia čo najširšiu laickú i odbornú verejnosť. A predovšetkým prezentácia slovenského bábkarského umenia vrátane žilinského a tým pádom i výnimočná reprezentácia mesta Žilina.
Záverečné zhodnotenie projektu a popis využitia finančných prostriedkov.: 6.ročník festivalu sa konal v termíne 22.- 24. mája 2019 pod záštitou predsedníčky Žilinského samosprávneho kraja Eriky Jurinovej a primátora mesta Žilina Petra Fiabáneho. Zúčastnili sa ho 5 slovenských kamenných bábkových divadiel, 5 agentúrnych divadiel, Teatro Tatro Štúdio, študenti KBT VŠMU a špeciálny hosť Divadlo Alfa z Plzne. Tri festivalové dni ponúkli divákom skutočne bohatý program – 14 bábkových produkcií (od produkcií pre batoľatá až po vyslovene dospelého diváka), prehliadky stálej expozície v Rosenfeldovom paláci, hudobné koncerty Juliány Hamranovej a Erika Žigmunda, Chiki– liki – tua, ako aj vyhlásenie výsledkov súťaže o pôvodný dramatický text pre deti a mládež – Artúr 2019. Tvárou a hlasom tohtoročného festivalu bol opäť Juraj ŠOKO Tabaček. Festival sa konal v priestoroch Bábkového divadla Žilina, Klubu Labyrint či v Rosenfeldovom paláci. Svoje priestory tiež ponúkli MD Žilina, DO Žilina a Smer klub 77 na
produkcie, ktoré sa mali konať na Stanici Žilina – Záriečie, ktorú žiaľ pár dní pred festivalom postihlo nešťastie a zhorela divadelná sála S2. Pouličné predstavenia a slávnostné otvorenie festivalu museli byť z námestí Žiliny pre nepriaznivé počasie presunuté do BDŽ a Labyrintu a sprievod bábkarov a bábok mestom museli organizátori zrušiť. Festivalu sa zúčastnilo takmer 200 nielen slovenských účastníkov a produkcie vo vypredaných sálach vzhliadlo viac ako 2200 divákov. Priateľskú atmosféru nenarušili ani kritické odborné semináre. Festival ďakuje FPU,ŽSK a mestu Žilina za podporu a spoluprácu.
Finančné prostriedky z grantovej dotácie mesta boli využité na materiálové zabezpečenie festivalu/nákup spotrebného materiálu-pódiové pásky,žiarivky a pod./a služby spojené s realizáciou festivalu /grafické práce-festiv.noviny,služby MD Žilina, catering/.

Mediálne výstupy:

TV Raj                                                      máj 2019 interview – štúdio TV RAJ
dnesky.sk                                                apríl, máj 2019 článok
dobrenoviny.sk                                      apríl, máj 2019 článok
My Žilinské noviny                                apríl 2019 článok
ahojmama.sk                                          apríl 2019 článok
rádio Devín                                              máj 2019 interview
tasr                                                            apríl, máj 2019 články a videa
zilinak.sk                                                  apríl, máj 2019 články
Žilinský Večerník                                    apríl, máj 2019 články
TV Severka                                              máj 2019 reportáž, bez komentára
RTV BB                                                     máj 2019 interview
RTV BA                                                     máj 2019 interview
rádio Regina                                           apríl, máj 2019 reportáže, spoty festivalu
rádio Frontinus                                      apríl, máj 2019 interview
kamdomesta.sk                                     máj 2019 článok
www.babkovazilina.sk                         apríl, máj 2019 webová stránka festivalu
www.bdz.sk                                            apríl, máj 2019 webová stránka divadla
Facebook BDZ a festivalu BŽ             apríl, máj 2019 Facebook divadla a festivalu
literarnytyzdennik.sk                           máj 2019 článok