Umeleckoremeselné rezidencie, workshopy s live streamingom a videodokumentáciou

Číslo zmluvy 48/2021
Názov projektu Umeleckoremeselné rezidencie, workshopy s live streamingom a videodokumentáciou
Dátum konania projektu 18.10.2021
Predkladateľ Mgr. art. Karolína Bašteková

Cieľom projektu bolo:
Sprostredkovať priamy kontakt s úžitkovým umením, dizajnom a jeho tvorcami prostredníctvom zážitku. Spoznať tvorcu, ktorý za výrobkom/umením stojí. Prezentovať a podporovať lokálnych tvorcov a budovať povedomie o lokálnej výrobe. Budovať povedomie o beskydskom regióne a poukázať na naše kultúrne
dedičstvo.

Záverečné zhodnotenie projektu a popis využitia finančných prostriedkov:
Prostriedky boli využité na uhradenie honorárov, prenájom priestorov, nástrojov a grafické práce a video na usporiadanie rezidencií a sprostredkovanie zážitku z nich.

Mediálne výstupy

facebooková stránka Novej Synagógy – 14., 18., 19.10.2021 – článok o rezidentke, propagácia rezidencie a workshopu
facebooková stránka Novej Synagógy – 20.10.2021 – live streaming
webstránka Nová Synagóga – 03.11.2021 – článok
flickr – október, november 2021 – fotodokumentácia

Galéria

Foto: Luna Mafo

Rezidentka Daniela Danielis, zakladateľka tkáčskeho centra v Čadci vytvorila inštáláciu a týždeň tvorila v Štúdiu Synagóga

Náhľad do vnútra štúdia – do vnútra otvoreného ateliéru

Účasrtíci workshopu prekresľujú predlohu

Okrem tkania na rám bolo možné vyskúšať aj iné techniky

Technika „tkania na rám“ na workshope

Foto: Luna Mafo

Návštevníci mali možnosť pozorovať proces tvorby tapisérie, ale i pradenie na kolovrátku vyskúšať prácu s kolovrátkom.