Noc literatúry 2021

Číslo zmluvy 47/2021
Názov projektu Noc literatúry 2021
Dátum konania projektu 22.9.2021
Predkladateľ Ing.arch.Mária Eliášová

Cieľom projektu bolo:
– predstaviť Žiličanom súčasnú európsku literatúru
– podporiť ůčasť mesta Žilina na medzinárodnom projekte
– prenesenie akcie do verejného priestoru mesta
– predstaviť zaujímavé osobnosti
– podpora lokálnych umelcov zapojených do čítania
– rozšíriť povedomie o lokálnych inštitúciách podporujúcich kultúrne dianie
– pripomínať obyvateľom Žiliny históriu mesta
– sprístupňovať a upozorňovať na miestnu architektúru

Záverečné zhodnotenie projektu a popis využitia finančných prostriedkov:
22. septembra 2021 sa už po desiatykrát konala Noc literatúry v Žiline. Tradičná potulka za literatúrou sa tento rok presunula do kult. centra Stanica. Návštevníci sa mohli po ňom „túlať“ a vypočuť si úryvky zo
súčasnej svet. eur. literatúry. Čítajúcimi boli ľudia, pracujúci priamo v centre. Miesta čítania boli vybrané podľa možností a súvislostí s čítajúcimi. Účtovníčka čítala vo svojej kancelárii, riaditeľ, ktorý rád bicykluje čítal v cyklodielni, dramaturgička čítala v divadelnej sále atď. Pri dvoch knihách boli prítomní aj čítajúci, ktorých materský jazyk je jazykom knihy v originále, navštevníci si mohli vypočuť holandskú a španielsku knihu aj v originále. Stanicu som vybrala kvôli jej priblíženiu miestnemu publiku a kvôli praktickosti, čo sa týka dodržiavania súčasných pandem. opatrení. Akcia začala o 18:00, kedy sa na každom mieste začal čítať približne 15minútový úryvok, nasledovala 15minútová prestávka, počas, ktorej sa mohli návštevníci presunúť na ďalšie miesto. Posledné čítanie skončilo o 21:15. Účastníci, ktorí absolvovali pár miest čítania, boli zaradení do losovania o sponzorské knihy Literárnej tomboly. Noc literatúry bola ukončená akustickým komorným koncertom Jaro Hell Trio. Finančný príspevok od mesta Žilina som využila ako bolo predstavené v
projekte, na dramaturgiu, technické zabezpečenie (osvetlenie a ozvučenie priestorov), honoráre účinkujúcim, na propagáciu (tlač, propagácia, fotograf), na občerstvenie pre účinkujúcich a dobrovoľníkov, sprievodný hudobný program a malé náklady na drobný materiál. Akcia sa veľmi vydarila, všetko sa uskutočnilo ako bolo v pláne. Menšiu účasť obecenstva pripisujem pandemickému obdobiu. Som presvedčená, že táto udalosť je veľmi prínosná pre vyspelé kultúrne mesto akým je mesto Žilina.

Mediálne výstupy

Žilinský večerník – september – článok
Facebook Stanice Žiiina-Záriečie – august september – oznamy, udalosť
Facebook Novej synagóga Žilina – august september – oznamy
Rádio Devín – september – oznam, interview
mesačník in.ba – september – článok
Magazín o knihách – september – článok, interview

Galéria

Riaditeľ kultúrneho centra Stania-Záriečie číta v cyklodielny Recykel.

Spokojná výherkyňa tomboly so svojou novou knihou.

Sprievodný program, koncert Jaro Hell Trio.

Náštevníci Noci literatúry v Žiline 2021.

Umelec Juraj Gábor číta počas Noci literatúry 2021 v Žiline na
peróne Stanice ŽIlina-Záriečie.