Trnovské hodové slávnosti 2021

Číslo zmluvy 49/2021
Názov projektu Trnovské hodové slávnosti 2021
Dátum konania projektu 5.7.2021
Predkladateľ Jozef Juriš – VEKAM

Cieľom projektu bolo:
Hlavným cieľom Trnovských hodových slávností bolo pripomenúť si scénickou formou najvýznamnejšie udalosti z histórie, obce či tradície zo života sv. Juraja, resp. sv. Cyrila a Metoda, pri príležitostí, ktorých sviatku sa podujatie konalo. V roku 2021, sa po ročnej odmlke konal už XII. ročník slávností. Súčasťou programu boli spojené oslavy 75. výročia založenia futbalu v mestskej časti Trnové. Pri tej príležitosti boli čestným uznaním z rúk primátora mesta ocenené osobností, ktoré sa zaslúžili o rozvoj tohto športu nielen na území obce Trnové. Celé podujatie bolo predkávané kultúrnymi vystúpeniami miestnych folkloristov i folklórnych hostí zo Slovenska, vystúpeniami žiakov MŠ so ZŠ v Trnovom, vystúpenia členov ND pod vedením umeleckého kolektívu MUFUZA. Súčasťou slávností boli opäť aj ďalšie sprievodné kultúrne, duchovné, hasičské či športové komunitné podujatia, ktorých zmyslom bolo, aby osobnú účasť na slávnostiach prijalo čo najviac miestnych obyvateľov, občanov zo Žiliny, obyvateľov žilinského regiónu, a slovenskí i zahraniční turisti. Zorganizovanie slávností opäť podporilo kultúrnu identitu obyvateľov, prispelo k rozvoju komunitného života i zlepšovaniu vzťahov obyvateľov obce. Podujatie podporilo tiež turistický ruch v Trnovom.

Záverečné zhodnotenie projektu a popis využitia finančných prostriedkov:
Z poukázaných finančných prostriedkov mesta Žilina, ako aj zo získaných sponzorských zdrojov boli plne hradené náklady súvisiace s akciou. Na základe rozhodnutia RÚVZ a faktom, že mesto Žilina sa v čase konania akcie nachádzalo v žltom móde, bolo potrebné zabezpečiť zvýšenú mieru kontroly vstupov, dezinfekciu, reguláciu ambulantného predaja, stálu hygienickú službu a ostatné opatrenia v zmysle Covid nariadení.

Mediálne výstupy

Mesto Žilina – 28.6.-02.7.2021 – Oznam v miestnom rozhlase
Facebook – trnové net – 28.6.-04.7.2021 – oznám o konaní podujatia
Žilinský večerník – 28.6.2021 – Pozvánka na podujatie, článok
MY Žilinské Noviny – 4.7.2021 – Pozvánka na podujatie, Fotogaléria MY
FB MUfusa – 3.7.-4.7.2021 – Oznámenie o konaní akcie,
Žilinský večerník – 6.7.2021 – článok k Trnovským hodom

Galéria

dav