Tramtária sa rozrastá

Číslo zmluvy: 55/2020 – OŠKŠCRMR/2020
Názov projektu: Tramtária sa rozrastá
Dátum konania projektu: 15.11.2020
Predkladateľ: Komunitné vzdelávanie „Kalimba“

Cieľom projektu bolo: Cieľom projektu bolo zlepšiť materiálno-technické vybavenie školy, aby sa v jej priestoroch cítili učitelia aj deti príjemne. Taktiež sme chceli doplniť vybavenie školy informačnými technológiami, ktoré obohatia a skvalitnia vyučovací proces. V neposlednom rade bolo našim zámerom upevniť vzťahy v komunite a umožniť rodičom podieľať sa na chode komunitnej školy.
Záverečné zhodnotenie projektu a popis využitia finančných prostriedkov.: V septembri 2020 sa nám podarilo spustiť druhú triedu komunitnej školy Tramtária, v ktorej sa na dennej báze stretáva 12 detí. Celkovo tak komunitnú školu Tramtária navštevuje 23 detí. Vďaka grantovému systému mesta Žilina a podpore ďalších našich priaznivcov sa nám podarilo druhú triedu kvalitne vybaviť všetkým potrebným (nábytkom, pomôckami, technikou).
Aj vďaka dobrovoľníckemu vkladu učiteľov a rodičov sa nám podarilo esteticky a prakticky zariadiť triedu k
spokojnosti detí i učiteľov. Budovanie a upevňovanie komunitného fungovania nám tento rok výrazne sťažila nepriaznivá epidemiologická situácia. Aj napriek tomu spolupráca v dôležitých momentoch fungovala výborne!
Väčšina finančných prostriedkov bola použitá na vybavenie triedy (pomôcky na telesnú výchovu, kancelárske vybavenie, edukačné materiály). Menšiu časť sme použili na doplnenie príslušenstva k IT.

Mediálne výstupy:

Facebook –  05/2020 – 11/2020 – pravidelný post (foto+krátky popis)
Rádio regina – 05/2020 – rozhovor
Instagram – 05/2020 – 11/2020 – pravidelný post
webstránka – 05/2020 – 11/2020 – umiestnenie loga

Galéria: