Nový jazz v Novej Synagóge

Číslo zmluvy: 26/2020 – OŠKŠCRMR/2020
Názov projektu: Nový jazz v Novej Synagóge
Dátum konania projektu: 10.6.2020
Predkladateľ: Jakub Kaprál

Cieľom projektu bolo: Cieľom projektu Nový jazz v Novej synagóge bolo obohatiť ponuku kvalitných kultúrnych podujatí v Žiline, obnoviť tradíciu jazzových koncertov a jam sessions a poprepájať mladých hudobníkov v rámci mesta aj mimo neho.
Záverečné zhodnotenie projektu a popis využitia finančných prostriedkov.: Všetky vyššie spomenuté ciele sa
podarilo naplniť. Usporiadali sme štyri jazzové podujatia v priebehu roka (jún, júl, september, november), dve z nich v plnom formáte koncert + jam session, septembrové podujatie sa uskutočnilo kvôli zdravotným problémom člena pražskej kapely ako celovečerná jam session, a novembrový koncert sa kvôli pandémií uskutočnil ako koncert v exteriéri, nakoľko jam session v tom čase nebolo možné usporiadať.
S poznateľnosťou podujatia Nový jazz v Novej synagóge rástla početnosť divákov aj hudobníkov. Koncerty sa tešili návštevnosti na úrovni 40-80 osôb, jam sessions sa pravidelne zúčastňovalo 10-20 hudobníkov zo Žiliny a blízkeho okolia. Na koncerty a jam sessions taktiež chodili mladí talentovaní konzervatoristi, s ktorými sa na pódiu stretali hudobníci rôznych úrovní ako aj samotní profesionálni hudobníci, ktorí vystupovali na predchádzajúcom koncerte.
Podujatí sa tiež divácky zúčastnilo niekoľko žiakov zo ZUŠ Ferka Špániho. Počas a po jam sessions sa spontánne vytvárali diskusné krúžky, kde sa hudobníci mohli navzájom spoznať a nadviazať bližší kontakt.
Projekt Nový jazz v Novej synagóge považujem za úspešný a v rozvíjaní tohoto konceptu plánujem pokračovať aj v ďalšom roku.
Finančné prostriedky boli využité v súlade s rozpočtom projektu predovšetkým na honoráre pre umelcov
vystupujúcich na koncertoch a zodpovedných za vedenie jam sessions, ako aj za prenájom techniky a priestorov, kde sa podujatia konali. Ďalej boli finančné prostriedky využité na grafický dizajn (tvorbu loga a promo). Dobrovoľníckou prácou sa do realizácie projektu zapojil predkladateľ projektu Jakub Kaprál, produkčný asistent Kamil Mihalova zvukový technik Andrej Hlinka. Každý zo spomenutých venoval dobrovoľníckej práci na projekte 40 hodín (10 hodín na každé podujatie).

Mediálne výstupy:

facebook podujatie – júl 2020 – https://www.facebook.com/events/299350494547022/

facebook podujatie – september 2020 – https://www.facebook.com/events/327849854937130

facebook podujatie – november 2020 – https://www.facebook.com/events/417199772609672

Galéria: