Príspevok k odstraňovaniu bariér zdravotne znevýhodnených v knižnici

Číslo zmluvy: 61 / 2020 – OŠKŠCRMR / 2020
Názov projektu: Príspevok k odstraňovaniu bariér zdravotne znevýhodnených v knižnici
Dátum konania projektu: 2.11.2020
Predkladateľ: Krajská knižnica v Žiline

Cieľom projektu bolo: Cieľom realizovaného projektu bolo pomôcť pri odstraňovaní bariér znevýhodnených
občanov v priamej komunikácii a vytvárať podmienky pre prístup znevýhodnených čitateľov k informáciám a
kultúre v prostredí knižnice. V rámci projektu sme plánovali zakúpiť kompenzačné pomôcky, ktoré nám pomôžu naplniť tento cieľ a realizovať aktivity pre propagáciu týchto služieb a zariadení.
Záverečné zhodnotenie projektu a popis využitia finančných prostriedkov.: Projekt prispel k vytvoreniu podmienok pre zlepšenie komunikácie so znevýhodneným čitateľom v krajskej knižnici a k prístupu občanov k informáciám.
Vďaka finančnej podpore mesta Žilina v hodnote 900 € sme mohli zakúpiť nasledovné zariadenia, ktoré veľmi pomôžu:
1. Zvuková (indukčná) slučka LA-90, pomocou ktorej občania s načúvacími prístrojmi alebo kochleárnym
implantátom získajú kvalitný a zrozumiteľný zvuk pri obslužnom pulte.
2. Tablet s pripojením na wifi a inštalovaným systémom okamžitého prepisu hlasu do písaného textu, vďaka ktorému si úplne nepočujúci môžu prečítať hovorený text na obrazovke tabletu.
3. Čítacie pero (android pack), ktoré umožňuje hlasovým syntetizátorom prečítať napísaný text, prípadne ho
zoskenovať do tabletu.
4. Súbor didaktických pomôcok a kníh pre zdravotne a mentálne znevýhodnené deti ako doplnenie už exitujúceho fondu v knižnici (dostupné pre deti v knižnici i pre zapožičanie domov). Obohatili sme fond krajskej knižnice najmä o zjednodušené knihy pre deti a didaktické hry (vedomostné pexesá, v kocke, mozaiky, puzzle, drevené multifunkčné hračky, manipulačné veže, 3D motorické skladačky, vyučovacie veže z kociek… ).
Na realizácii projektu sme spolupracovali s Krajskými centrom nepočujúcich ANEPS, Žilina, ktoré nám bolo veľmi nápomocné pri výbere kompenzačných pomôcok a propagácii služieb. V rámci Medzinárodného týždňa nepočujúcich u nás zrealizovalo i ukážkový kurz posunkového jazyka pre verejnosť.
V našom úsilí zlepšovať podmienky pre znevýhodnených čitateľov budeme pokračovať i po ukončení projektu, a to nielen novým technickým vybavením. Piati knihovníci Krajskej knižnice v Žiline sa v súčasnosti vzdelávajú v komunikácii v posunkovom jazyku, aby dokázali porozumieť nepočujúcemu čitateľovi.

Mediálne výstupy:
Printový leták so službami knižnice – 11/2020 – Vytlačený leták s ponukou služieb pre distribúciu
www.krajskakniznicazilina.sk – 11/2020 – E-verzia letáku s ponukou služieb
Zakúpené knihy v rámci projektu – 10-11/2020 – Označenie etiketou – Zakúpené s finančnou podporou mesta Žilina

Galéria:

Leták