Zázračná cesta

Číslo zmluvy: 12 / 2020
Názov projektu: Zázračná cesta
Dátum konania projektu: 14.12.2020
Predkladateľ: Bábkové divadlo Žilina

Cieľom projektu bolo: Cieľom projektu žiadateľa bolo vydať pri príležitosti výročia 70 rokov existenice Bábkového divadla Žilina, vytvoriť a vydať plnohodnotnú a kvalitnú publikáciu, ktorá poskytne detailný obraz o činnosti a tvorbe najstaršieho profesionálneho bábkového divadla na Slovensku, sídliaceho v meste Žilina. Publikácia bola určená nielen pre priaznivcov bábkového divadla v rámci Slovenskej republiky a zahraničia, ale aj pre širokú, tiež žilinskú verejnosť. Publikácia si tiež kládla za cieľ byť spoľahlivou študijnou pomôckou, archívnym dokumentom či príspevkom do fondu národného kultúrneho dedičstva. Taktiež môžeme publikáciu považovať za materiál, ktorý bude reprezentovať slovenské profesionálne divadelníctvo doma i v zahraničí, v neposlednom rade i mesto Žilina.
Cieľom vydania tejto publikácie bola aj samotná podpora kultúrnej a tiež historickej identity mesta Žilina.
Záverečné zhodnotenie projektu a popis využitia finančných prostriedkov.: Zámer žiadateľa bol splnený vo
všetkých smeroch; V máji 2020 začala intenzívna komunikácia s autorkou Idou Hledíkovou. Žiadateľ sprístupnil autorke textovú i obrázkovú dokumentáciu BDŽ, uloženú v archívoch. Autorka strávila leto 2020 podrobným rešeršovaním dobových materiálov. Organizační zamestnanci absolvovali v septembri 2020 stretnutie s Ing. Milenou Sládekovou, vedúcou pracovníčkou tlačiarní Printio s.r.o. a dohodli sa na fyzickej podobe publikácie a s ňou spojenou cenovou ponukou. Dramaturg BDŽ Matej Truban v mesiaci október požiadal Slovenskú národnú knižnicu o vydanie ISBN a EAN kódu. Zároveň sa spojil s grafikom Daliborom Polivkom, ktorý vytvoril vizuál knižky.
Kvôli časovým obmedzeniam vyplývajúcim z pandemickej situácie, žiadateľ požiadal o predĺženie vyúčtovania z pôvodného termínu 15.11 na 20.12.2020. Publikácia bola dňa 14.12. odprezentovaná prostredníctvom médií BDŽ verejnosti tlačovou správou.
Plánovaná prezentácia publikácie pred verejnosťou, ktorá mala prebehnúť dňa 16.12.2020, bola pre riziko spojené so šírením ochorenia covid_19 zrušená a presunutá do nového roku 2021. 127 stranová publikácia s názvom Bábkové divadlo Žilina 1950-2020 autorky Idy Hledíkovej splnila svoj zámer, korešpondujúci so 70. výročím založenia Bábkového divadla Žilina.
Finančné prostriedky boli využité v súlade s plánom.

Galéria:

14