Stano Lajda – žilinský umelec s dušou Leonarda

Číslo zmluvy: 3/2019 – OKŠCRMR/2019
Názov projektu: Stano Lajda – žilinský umelec s dušou Leonarda
Dátum konania projektu: 7.11.2019
Predkladateľ: Krajská knižnica v Žiline

Cieľom projektu bolo: – prezentovať tvorbu významného žilinského umelca Stana Lajdu – akademického maliara, reštaurátora, ilustrátora, ktorého dielo dávno presahuje hranice mesta, regiónu i krajiny,
– podporiť rozvoj kultúrnej klímy v meste,
– šíriť kultúru a tradície vo vzťahu k mestu Žilina,
– prispieť k rozvíjaniu kultúrneho povedomia a tvorivosti a detí,
– posilniť smerovanie Žilinskej knižnici ku komunitnej knižnici v prospech mesta a ľudí, ktorí tu žijú.
Záverečné zhodnotenie projektu a popis využitia finančných prostriedkov.: Projekt Stano Lajda – žilinský umelec s dušou Leonarda s finančnou podporou mesta Žilina prispel k propagácii významného žilinského maliara, ilustrátora a pedagóga Stanislava Lajdu.
Krajská knižnica v Žiline v rámci projektu zostavila a vydala publikáciu Stano Lajda – výberová personálna
bibliografia, ktorá vyšla v náklade 250 exemplárov a ktorá na 200 stranách okrem biografie, bibliografie, výberu diel a súpisu výstav umelca zahŕňa príspevky odborníkov, kolegov či priateľov umelca.
Knižné vydanie monografie sa dostalo do rúk účastníkom vernisáží, členom umeleckej obce mesta Žilina,
knižniciam a školám. Kniha je pre záujemcov i naďalej k dispozícii na vyžiadanie v Krajskej knižnici v Žiline a nam tomto portáli v elektronickej verzii k stiahnutiu.
V spolupráci s umelcom sme pripravili dve výstavy, ktoré sa konali v krajskej knižnici od 9. októbra do 6. novembra 2019 so slávnostnou vernisážou a komentovanou prehliadkou za prítomnosti autora dňa 15.10.2019 od 16:30 vo foyer krajskej knižnice. Výstava portrétov významných Žilinčanov alebo osobností, ktorých život a dielo podstatnou mierou ovplyvnili mesto Žilina, zobrazovala portréty takých významných osobností ako napr. Ján Lenčo, Fedor Fridrich Ruppeldt, Tomáš Ružička, Juraj Turzo, Mojmír Vlkoláček, Janko Frátrik, Ján Vrtílek, Eliaš Láni, Peter Sagan, Dušan Kállay, Karol Kallay, Ivan Köhler, Dušan Makovický a mnohí ďalší. Výstava Ilustrácie Stana Lajdu v Krajskej knižnici v Žiline obsahovala výber farebných reprodukcií vybraných ilustrácií kníh, s dôrazom na detské knihy.
Pre deti základných škôl v meste Žilina sme v rámci projektu zrealizovali 2 literárno-výtvarné tvorivé dielne s umelcom Stanom Lajdom dňa 17.9.2019 od 8:30 za účasti po 30 detí.

Mediálne výstupy:
Webová stránka Krajskej knižnice v Žiline – 9/2019 – 11/2019 – pozvánky na podujatie
Portál zilinak.sk – 9/2019 – 11/2019 – pozvánky na podujatie
Portál zilinskazupa.sk – 9/2019 – 11/2019 – pozvánky na podujatie
Portál /trip.slovakia.travel/event – 9/2019 – 11/2019 – pozvánky na podujatie
Portál tikzilina.eu – 9/2019 – 11/2019 – pozvánky na podujatie

Stanislav+Lajda