Detská tvorivá Stanica

Číslo zmluvy: 11/2019 – OKŠCRMR/2019
Názov projektu: Detská tvorivá Stanica
Dátum konania projektu: 1.1.2019
Predkladateľ: Truc sphérique

Cieľom projektu bolo:
1.) Realizovať pravidelné vzdelávaco-tvorivé dielne pre deti a mládež a rozvíjať ich tvorivosť a zručnosti v oblasti výtvarného umenia.
2.) Zabezpečiť deťom kvalitných lektorov, najmä z radov aktívnych profesionálnych umelcov.
3.) Zapájať do týchto aktivít aj deti zo znevýhodneného prostredia a prispieť tak k ich inklúzii a lepšej socializácii.
Záverečné zhodnotenie projektu a popis využitia finančných prostriedkov.: Vďaka podpore Mesta Žilina sme v roku 2019 zorganizovali viac ako 320 pravidelných vzdelávaco-tvorivých dielní pre deti a mladých ľudí a tri prázdninové tvorivé dielne, zúčastňuje sa ich viac ako 100 detí. Počas celého školského roka pracovali deti v 10-tich skupinách, ktoré sa pravidelne stretávali a pre deti sme pripravili tri letné viacdenné tvorivé dielne.
Pilotne sme zapojili 10 detí zo znevýhodneného prostredia (hlavne deti z rodín postihnutých extrémnou
chudobou, najmä z Bratislavskej ulice) do tvorivých a vzdelávacích aktivít kultúrnych centier Stanica a Nová
synagóga. Finančné prostriedky sme využili v súlade so žiadosťou – predovšetkým na zaplatenie kvalitných lektorov. Dielne viedol napríklad Mgr.art Juraj Gábor (známy tvorca Zrakovej pyramídy v Súľove), Mgr.art Dáša Klapitová (absolventka VŠVU, špecialistka na tvorivú keramiku) a Mgr.art Simona Gottierová (absolventka VŠVU, aktívne vystavujúca výtvarníčka), Mgr. Hana Hudcovičová Lukšú – zakladateľka tvorivých dielní na Stanici s dlhoročnými skúsenosťami.
Konkrétne sme zrealizovali nasledujúce tvorivé dielne:
Výtvarky: 7 skupín priemerne 25x = 175 workshopov
Pidipondelky a Ministreda: 3 skupiny 15x = 45 workshopov
Muzilienky: 4 skupiny 15x = 60 workshopov
Keramika deti: 2 skupiny 20x = 40 workshopov
Spolu v roku 2019 bolo zrealizovaných 320 workshopov pre viac ako 100 detí.
V lete sme zrealizovali ďalšie 4 workshopy pre deti (z toho 3 viacdňové):
Akrobatické kúsky s Monikou Haasovou (16. 8.)
Hudobné sympózium s La školou (8. – 12. 7.)
Letné keramické sympózium pre deti (1. – 4. 7.)
Detské výtvarné sympózium (1. – 4. 7.)

Mediálne výstupy:
Programové letáky kultúrneho centra Stanica – počas celého roka v mesačnej periodicite, náklad priemerne 300 ks – text propagujúci aktivitu projektu + uverejnené logo a podpora Mesta Žilina
Mesačný plagát kultúrneho centra Stanica – počas celého roka v mesačnej periodicite, náklad priemerne 60 ks – Propagácia aktivity projektu na plagáte + uverejnené logo a podpora Mesta Žilina
www.stanica.sk – počas celého roka – Text propagujúci aktivitu projektu + uverejnené logo a podpora Mesta Žilina
Sociálne médiá (Facebook Stanica Žilina-Záriečie a Instagram) – počas celého roka – Fotografie propagujúce výstupy a aktivity projektu s textovým komentárom

Pidipondelok Ju?n 2019

Akrobaticke? ku?sky s Monikou Haasovou