Kiosk festival nového slovenského divadla a tanca

Číslo zmluvy: 9/2019/OKŠCRMR/2019
Názov projektu: Kiosk festival nového slovenského divadla a tanca
Dátum konania projektu: 25.7.2019
Predkladateľ: Truc sphérique

Cieľom projektu bolo: Cieľom projektu bolo realizovať dvanásty ročník festivalu Kiosk, ako platformu, tábor,
showcase, alebo stretnutie zamerané na nezávislé, slobodné, experimentálne a nové divadlo a nového diváka. Konkrétnou náplňou festivalu je prezentácia aktuálnej, nezávislej odvážnej a inovatívnej tvorby a poskytnúť žilinskému publiku a divákom z celého slovenska reprezentatívny prierez aktuálnymi trendmi v nových divadelných žánroch a druhoch. Dokázať však priblížiť divadlo, ktoré je chápané ako nedivácke, publiku a to cez vzdelávanie, diskusie, kontakt, stieraním hraníc medzi divadlom, zapájaním miestnych tvorcov, profesionálov, ale aj vychádzaním do verejného priestoru. Venujeme sa aj podpore umenia a to cez iniciovanie a financovanie nových projektov, pozývaniu zahraničných Slovákov uvádzať svoje predstavenia späť na domácej pôde, a zároveň pritiahnuť do Žiliny zahraničných dramaturgov, riaditeľov festivalov, aby mohli slovenské inscenácie cestovať a boli uvádzané aj v zahraničí. Náš projekt bol zameraný hlavne na realizáciu nových predstavení a vzdelávanie lokálneho publika cez workshopy.
Záverečné zhodnotenie projektu a popis využitia finančných prostriedkov.: 12 ročník festivalu Kiosk sa uskutočnil. Bodka. Už len túto skutočnosť považujeme za úspech. Ale kľudne môžeme bodku vymeniť za výkričník – festival si uchoval svoje ambície, zámery a ciele, a to aj napriek ťažším chvíľam, ktoré spôsobil požiar sály S2 na Stanici. S touto skutočnosťou, sme sa pohrali – reflektovala ju téma (Vyhorenie), predstavenia (konali sa na podeste S2), diskusie, či workshop (nehmotné divadlo) a množstvo sprievodného programu. Festival sa odohral 25. až 28. júla vo viacerých žilinských priestoroch a divadlách. Workshop nehmotného divadla reflektoval tému neexistujúcej divadelnej sály sa odohral od 21. júla až do konca festivalu, pretože bol prepojený s programom Guides, ktorý skúma na situačné, výtvarné, plenérové divadlo, ktoré nepotrebuje budovu. Festival sme nazvali Kiosk -2, čo mohlo znamenať mínus S2, alebo mínus ako spadnutá jednotka. V rámci hlavného programu sme uviedli 20 výrazných autorských predstavení. Pre festival vznikli 2 performatívne inštalácie, odohrali sa 2 premiéry, 3 diskusie, párty, čítačka. Ostatné veci nevieme ani presne oddeliť, definovať, či spočítať – výlety, pohybové inštalácie, prechádzky, dielne, inštalácie, site-specific vystúpenia a podobne. Diváci sa aj napriek depresívnej téme Vyhorenie festivalu nezľakli. Všetky inscenácie boli vypredané a divácky záujem prevažoval kapacity sál. Celkovo sa na festival akreditovalo 150 divákov, zúčastnilo sa 71 hostí (novinári, riaditelia festivalov, partneri). Vydali sme 120 umeleckých akreditácii a na festivale pracovalo 60 ľudí (technici, kuchári, dobrovoľníci, organizátori).
Pre to všetko si myslíme, že aj napriek nešťastiu, festival túto skutočnosť dokázal reflektovať, využiť, zapojiť do hry, bez toho aby stratil divácky záujem a neklesol ani na umeleckých ambíciách.

Mediálne výstupy:
Žilinak – júl 2019 – pozvánka
Taneční Aktuality – júl 2019 – pozvánka – https://www.tanecniaktuality.cz/zpravy/zitra-zacina-v-zilinefestival-kiosk
Kapitál – august 2019 – recenzia festivalu – https://kapital-noviny.sk/fenix-z-popola-ci-tvorivejstagnacie/
Rádio Vltava – júl – august 2019 – recenzia festivalu – https://vltava.rozhlas.cz/festival-kiosk-kriticke-a-aktivisticke-umeni-muze-zlepsovatsvet-8067110
Mloki – júl – august 2019 – recenzie, zápisky z festivalu – http://www.mloki.sk/node/977?fbclid=IwAR0r
dnX8W2qsADongUwdRgUpxQ83y0qI_bODPDIHWk_8om8HRASDw5jKofc#/0
Rádio Devín – júl 2019 – pozvánka – https://devin.rtvs.sk/clanky/kulturny-dennik/201157/kiosk-2-festival-zapaleneho-slovenskehodivadla-a-tanca
A2 – júl 2019 – pozvánka – https://www.advojka.cz/akce/275/kiosk-2-festival-zapalenehoslovenskeho-divadla-a-tanca
RTVS – STV1 – dokument Umenie – august 2019 – recenzia festivalu

foto: Natália Zaja?iková