Športové podujatia v roku 2020

Číslo zmluvy: 30/2020-OŠKŠCRMR/2020
Názov projektu: Športové podujatia v roku 2020
Dátum konania projektu: 31.12.2020
Predkladateľ: Michal Staňo

Cieľom projektu bolo: Podporiť športovú činnosť najmä deti a mladeže
Záverečné zhodnotenie projektu a popis využitia finančných prostriedkov.: Vzhľadom k opatreniam v núdzovom
stave bolo nutné pôvodný rozsah aktivít redukovať. Pridelenú výšku finančných prostriedkov nebolo možné vyčerpať v plnom rozsahu. Bližšie je to konkretizované vo vyúčtovaní, ktoré odosielame poštou.

Galéria:

2020-diplom