FUTBALTURNAJE

Číslo zmluvy: 44 / 2020 – OŠKŠCRR / 2020
Názov projektu: FUTBALTURNAJE
Dátum konania projektu: 4.10.2020
Predkladateľ: Ladislav Németh

Cieľom projektu bolo: Zorganizovanie futbalových turnajov pre mládež, prostredníctvom ktorých je už roky mojím cieľom dostať mlaď na športoviská, ihriská, palubovky. Napriek pre šport úplne hroznej situácii sa podarilo dať dohromady turnaj dievčat školského veku, na turnaji hrali 4 družstvá z pôvodne plánovaného počtu šesť. Futbalovej kvalite turnaja to ale vôbec neubralo.
Záverečné zhodnotenie projektu a popis využitia finančných prostriedkov.: Turnaj žiačok , ktorý sa podarilo
zorganizovať mal v pláne šesť účastníkov, z rôznych dôvodov sa zúčastnili len štyri, ale hralo sa s väčším hracím časom a úroveň turnaja bola vo vynikajúcej futbalovej kvalite. Poskytnuté finančné prostriedky boli použité na náročnú prípravu turnaja, nákup trofejí pre účastníkov, ocenenia pre najlepšie jednotlivkyne turnaja Ďalší turnaj, ktorým mal byť Mikulášsky turnaj sa už nepodarilo dať dohromady jednak ekonomicky a hlavne organizačne vzhľadom na situáciu s pandémiou.

Mediálne výstupy:

Facebook – 11 / 2020 – článok + foto

Galéria:

Vydarený turnaj žiačok