14.ročník Medzinárodného festivalu animácie Fest Anča 2021

Číslo zmluvy: 34/2021
Názov projektu: 14.ročník Medzinárodného festivalu animácie Fest Anča 2021
Dátum konania projektu: 1.7.2021
Predkladateľ: ANČA, o.z.

Cieľom projektu bolo:
Dlhodobým cieľom festivalu je pôsobiť ako autorita v oblasti slovenskej a medzinárodnej animácie. Úzko spolupracuje so všetkými domácimi kľúčovými aktérmi a nepretržite monitoruje domácu animovanú scénu.
Hravou neformálnou formou poskytuje čo najviac relevantných informácii a kvalitných filmov profesionálnemu i laickému divákovi, celoročne propaguje animovaný film vďaka ďalším rôznorodým aktivitám a všetkými dostupnými prostriedkami pozitívne vplýva a pomáha domácim tvorcom, producentom alebo inštitúciám. Najväčšou ambíciou je nepretržité zdokonaľovanie, organický vývoj a rast, a dynamické prispôsobovanie sa potrebám všetkých našich cieľových skupín.

Záverečné zhodnotenie projektu a popis využitia finančných prostriedkov:
14. ročník Medzinárodného festivalu Fest Anča sa uskutočnil naživo 1. – 4. júla 2021 v Žiline a 1.-11.júla 2021 online na streamovacej platforme Festhome . Fyzický festival sa konal v kultúrnych priestoroch Stanica Žilina-Záriečie, Nová Synagóga, Artforum Žilina a v Rosenfeldoomv paláci.
Festival sme pripravili v hybridnom formáte. Považujeme v dnešnej dobe za nevyhnutné, aby sme ponúkali časť programu aj online a veríme, že takýto krok pomôže festivalu k väčšej flexibilite pri rôznych nepredvídateľných situáciách v budúcnosti.
ONLINE PROGRAM
Filmový aj nefilmový program festivalu sme za poplatok sprístupnili na ondemand online platforme. Väčšina premietaní bolo doplnené o populárnonáučné núvody, úvody autorov a krátke diskusie.
LIVE PROGRAM
Priaznivá pandemická situácia nám umožnila otvoriť verejnosti nie len sprievodné podujatia, ale aj premietacie miesta: Stanicu Žilina-Záriečie, Nová Synogógu a Artforum Žilina. Program týchto premietaní bol výberom toho najlepšieho, čo sa dalo na festivale vidieť. Zamerali sme sa najmä na súťažné premietania, detské premietania, a tematické premietania v rámci tohtoročnej témy festivalu: Tradície, kam patrili aj premietania večerníčkov. Podarilo sa nám uskotočniť industry program pre profčesionálov v animácii a všetky avizované sprievodné podujatia.
Aj tento rok festival ocenil a premietol tie najlepšie filmy v súťažných (Medzinárodná súťaž, Detská súťaž, Klipová súťaž, Slovenská súťaž, Študentská súťaž) a nesúťažných sekciách (Svetová panoráma, Svetová
panoráma pre deti Anička v krajine zázrakov,apod.). Finančné prostriedky z dotácie Mesta Žilina boli využité na pokrytie honorárov, prenájomov priestorov a služieb a technické zabezpečenie festivalu.

Mediálne výstupy
AWN /3.11.2020/ článok
Denník N /11.11.2020/ článok
Dobrénoviny.sk /11.12.2020/ článok
Stratégie /11.12.2020/ článok
Denník N /10.12.2020/ článok
Infodesigners.eu /15.12.2020/ článok
Refresher /13.12.2020/článok
Givemechallenge.com /28.12.2020/ článok
IIGA News /11.01.2021/ článok
Swiss Films /13.01.2021/ článok
Film.sk /01.02.2021/ článok
Zippy Frames /11.03.2021/ článok
Animation Magazine /11.03.2021/ článok
Webmagazin.sk /12.03.2021/ článok
Pravda.sk /12.03.2021/ článok
Sport cycling News /14.03.2021/ článok
Cinemaview.sk /12.03.2021/ článok
filmpress /12.03.2021/ článok
teraz.sk /12.03.2021/ článok
Rádio Devín /24.03.2021/ článok
Citylife /28.05.2021/ článok
Privarok /28.05.2021/ článok
FilmPress /28.05.2021/ článok
Citylife /18.06.2021/ článok
Interez /18.06.2021/ článok
25fps.cz /19.06.2021/ článok
noizz /24.06.2021/ článok
Cartoon North /28.06.2021/ článok
25fps.cz /04.07.2021/ článok
Animation World Network /06.07.2021/ článok
Citylife /06.07.2021/ článok
noizz.aktuality.sk /15.07.2021/ rozhovor

Galéria