13. ročník Žilinského viacboja všestrannosti

Číslo zmluvy: 28/2020 – OŠKŠCRMR/2020
Názov projektu: 13. ročník Žilinského viacboja všestrannosti
Dátum konania projektu: 19.9.2020
Predkladateľ: OZ ŠK Juventa Žilina

Cieľom projektu bolo: Cieľom projektu bolo zapojiť do tradičných súťaží viacboja deti a dospelých zo Žiliny a okolia vo veku od 4 rokov tak, aby mohli byť rodičia príkladom pre deti, aby sa navzájom povzbudzovali a motivovali pri samotnej súťaži a získali tak vzťah a návyky k pravidelným pohybovým aktivitám.
Záverečné zhodnotenie projektu a popis využitia finančných prostriedkov.: Projekt bol zameraný na pokračovanie bohatej tradície vo viacboji všestrannosti v meste Žilina – kedysi Odznak zdatnosti. Viacboj všestrannosti mal charakter celodennej súťaže v sobotu dňa 19. septembra 2020, pre spolu 18 vekových kategórií rozdelených na 9 mužských a 9 ženských od detí predškolského veku, mladšieho a staršieho školského veku, študentov stredných škôl a dospelých vo veku do 25 rokov, nad 25 rokov a nad 35 rokov. Jeho cieľom bolo zapojiť do pohybových aktivít čo najväčší počet detí a ich rodičov zo Žiliny a okolia, ktorí sa navzájom pri súťažiach povzbudzovali. 13. ročník Žilinského viacboja všestrannosti zahŕňal tieto disciplíny: beh na 60 metrov, skok do diaľky, hod plnou loptou, beh na 250-1500 metrov a prekážkovú dráhu na čas.
Športové súťaže Žilinského viacboja všestrannosti prebiehali vo vonkajších športových priestoroch Gymnázia na Varšavskej ceste, ktorého areál nechal pred súťažou upraviť náš ŠK. Počasie nám prialo a tak nebolo potrebné realizovať náhradné disciplíny v telocvičniach gymnázia. Zabezpečenie – odbornú úroveň pri súťažiach garantovali tréneri s vysokoškolským vzdelaním telovýchovného zamerania – aktívni športovci a pomocníci z radu rodičov.
Žilinského viacboja všestrannosti sa zúčastnilo 152 detí a dospelých. Samotné vyhodnotenie Viacboja
všestrannosti sa uskutočnilo v piatok 25.9.2020 spolu s vyhodnotením 22. športovej sezóny v ŠK Juventa Žilina.
Vďaka grantu sme mohli finančne čiastočne uhradiť náklady na nákup športového materiálu, účastníckych tričiek, medailí a pohárov pre víťazov jednotlivých vekových kategórii.

Mediálne výstupy:

Facebooková stránka – september 2020 – oznam, plagát, článok a výsledkový servis s fotodokumentáciou z pretekov

Galéria: