Športové hry pre mentálne postihnuté deti a mládež

Dňa 07. 06. 2018 občianske združenie Zachráňte našu školu, v spolupráci so Spojenou školou J. M. Hurbana 36 v Žiline  zrealizovalo  „Športové hry pre mentálne postihnuté deti a mládež Žilinského regiónu“ v športovom areáli Strednej zdravotníckej školy v Žiline.

Projekt bol podporený mestom Žilina  v rámci grantového programu 2018.

Športových hier sa zúčastnili športovci a pedagogický dozor zo Spojenej školy, J. M: Hurbana 36 v Žiline, Špeciálnej základnej školy J. Vojtaššáka v Žiline, Spojenej školy internátnej v Bytči, Špeciálnej základnej školy v Kysuckom Novom Meste, Spojenej školy internátnej sv. Jozefa v Turzovke, Špeciálnej základnej školy v Turzovke. Spojená škola z Čadce sa ospravedlnila pre chorobnosť žiakov.

V rámci športových hier sa súťažilo v troch disciplínach- beh na 60 m, skok do diaľky a hod kriketovou loptičkou/ granátom v kategóriách – mladší žiaci, mladšie žiačky, starší žiaci, staršie žiačky, dorastenci, dorastenky.

Z grantovej finančnej podpory boli zakúpené športové potreby( kriketové loptičky, granáty, stopky a meracie pásmo), ceny a diplomy pre víťazov jednotlivých kategórii a disciplín- badmintonové súpravy, softbaly, pingpongové rakety, lopty, švihadlá, plyšové hračky,…

Občianske združenie finančne zabezpečilo občerstvenie pre 140 účastníkov , deti aj dospelých- obložené bagety, sladkosti, sladené a nesladené nápoje. Pre všetkí súťažiace deti boli pripravené aj chutné koláčiky.

Predlekársku prvú pomoc zastrešovali študentky Strednej zdravotníckej školy v Žiline.

Športové hry prebehli v duchu fair-play, deti rešpektovali pokyny organizátorov a rozhodcov jednotlivých disciplín.

Hlavným cieľom projektu bola podpora masového športu u školopovinných detí a mládeže, využitie ich prirodzenej potreby fyzickej aktivity na vytváranie správnych a trvalých pohybových návykov a zároveň pestovanie kladných vôľových vlastností detí. Po zrealizovaní projektu môžeme skonštatovať, že stanovené ciele boli splnené .

Zúčastnené školy vyjadrili spokojnosť s úrovňou prípravy a realizácie športových hier a tešia sa na ich ďalší ročník.

Vypracovala Mgr. Iveta Janíková, predseda OZ