S deťmi po stopách hrdinov SNP – denný detský tábor.

Klub vojenských výsadkárov SR a oblasť Žilina v spolupráci s Ministerstvom obrany SR v  zastúpení 5. pluku špeciálneho určenia a za finančnej podpory mesta Žilina organizoval v termíne od 9. do 13. júla 2018 Detský vojenský denný tábor. Cieľom  detského vojenského denného tábora bolo priblížiť deťom históriu   II. svetovej vojny  a navštíviť miesta, ktoré sú s ňou významne spojené . Rovnako aj návštevy pamätníkov, uctenie si pamiatky padlým počas bojov o slobodu a samozrejme aj ďalšie mimo vojenské aktivity.

Tábora sa zúčastnilo 37 detí vo veku od 6 do 13 rokov. Deti mali zabezpečenú celodennú stravu a pitný režim, skúsených animátorov a zdravotnícke zabezpečenie. Na začiatku denného detského tábora dostali  všetky deti tričká, pamätné odznaky a vojenskú čiapku.

Prvý deň tábora sme navštívili mesto Liptovský Mikuláš, kde deti počas pietneho aktu položili veniec k pamätníku na Vojenskom cintoríne Háj Nicovô. Nasledovala návšteva Stanišovskej jaskyne a následne Slovenského múzea ochrany prírody a jaskyniarstva.

Druhý deň patril návšteve mesta Banská Bystrica a Pamätníku SNP. Po položení venca a odohraní štátnej hymny, zabezpečenej zamestnancami múzea, nasledovala prehliadka vnútornej a vonkajšej expozície múzea. Deň bol ukončený krátkou exkurziou po historickom centre Banskej Bystrice.

Tretí deň čakala deti dlhá cesta na východ Slovenska. Našim cieľom bol Svidník a Vojenské historické múzeum. Po obede sme pokračovali smerom na Vyšný Komárnik. Deti spoznali pamätník na Dukle, vypočuli si prednášku na vyhliadkovej veži, preliezli zrenovované bunkre štábu 3. čs. brigády 1. čs. armádneho zboru a prezreli si tanky v Údoli smrti. Večer sme sa ubytovali v Prešove.

Na ďalší deň nasledovala návšteva Skanzena v Bardejovských kúpeľoch a exkurzia na hrade v Starej Ľubovni.

Piaty deň bol športový, patril kúpaniu na Mestskom kúpalisku v Bytči, ktorého návštevu nám umožnil pán primátor mesta Bytča aj mimo otváracích hodín. S táborom sa deti rozlúčili v Klube vojenských výsadkárov kde im boli udelené pamätné listy a sladké balíčky za účasti viceprezidentov Klubu vojenských výsadkárov SR.

Deti navštívili miesta ktoré nie sú typické dovolenkové destinácie a oboznámili sa s ich históriou a úlohou počas II. svetovej vojny formou krátkych prednášok,  prakticky uskutočnili  kladenie vencov počas pietnych aktov pri pamätníkoch. Veľký úspech mala každodenná domáca úloha, v ktorej si mali deti pripraviť jednu – dve vety o mieste konania ďalšieho výletu v nasledujúci  deň.

Úspech spomínanej aktivity, kladné ohlasy zo strany detí a rodičov dali záväzok, že v programe letných prázdnin 2019 sa jednoznačne objaví aj  Detský vojenský denný tábor.

František Glatter                                                                             Mgr.Vladimír Stoila

predseda Klubu voj. výsadkárov oblasť Žilina                                                   vedúci tábora