Revitalizácia trás na vyhliadkové veže v značkárskom regióne Žilina

Číslo zmluvy: 118/2019-OKŠCRMR/2019
Názov projektu: Revitalizácia trás na vyhliadkové veže v značkárskom regióne Žilina
Dátum konania projektu: 1.5.2019
Predkladateľ: Klub Značkár Žilina

Cieľom projektu bolo: Sprístupniť TZT v okolí Žiliny tak, aby sa verejnosť mohla spoľahlivo a bezpečne pohybovať po daných turistických trasách. V takto pripravených TZT predstaviť všetkým občanom, ale i návštevníkom mesta Žiliny, krásy našej prekrásnej prírody spojenú s poznávaním našej vlastnej histórie. Sprístupniť všetky TZT a vzbudiť medzi deťmi a mladými ľuďmi záujem o prírodu a naučiť ich vykonávať prácu v prospech iných. Priviesť deti a mládež mesta Žilina k dobrovoľnej a bezplatnej činnosti v prospech všetkých občanov mesta a jej návštevníkov a zároveň vzbudiť záujem mladých ľudí o pobyt v prírode a prejaviť úctu k hodnotám. Naučiť mladých ľudí zmysluplne tráviť voľný čas v prírode a nie pri počítačoch či v iných nelegálnych skupinkách. Naučiť mládež starať sa o čistotu svojho okolia a o životné prostredie. Naučiť deti a mládež pracovať nielen v prospech seba, ale aj druhých bez nároku na odmenu.
Záverečné zhodnotenie projektu a popis využitia finančných prostriedkov.: V rámci aktivít Turisticko-relaxačného krúžku v spolupráci s Klubom Značkár Žilina sa žiaci na ZŠ s MŠ Školská 49 snažili o revitalizáciu turistických trás v značkárskom regióne v Žiline. Boli na vyhliadkovej veži v Divinke, kde okrem spoznávania histórie obce a spoznávania prírody, prečistili aj turistickú cestu, po ktorej kráčali. Za pomoci dobrovoľníka z Klubu Značkár pána Stanislava Kučeru sa dozvedeli viac o činnosti klubu, o práci a dobrovoľníctve jeho členov. Žiakom sa táto aktivita veľmi páčila, a tak na druhý deň s radosťou kráčali na vyhliadkovú vežu v Terchovej, ktorú nazvali miestni obyvatelia aj terchovským srdcom. Bolo veľmi milé vidieť, že deťom na prírode záleží a mrzia ich odpadky, ktoré sú len tak vyhodené voľne v prírode. Naučili sa veľmi veľa, spoznali naše okolie, prežili niekoľko hodín v prírode a predovšetkým si uvedomili, že by nám malo záležať na okolí, kde žijeme. Samotní ľudia sú zodpovední za to, že príroda je znečistená, a preto len ľudia sa musia pričiniť o to, aby sme ju chránili. Táto akcia sa konala v rámci poskytnutého Grantu mesta Žilina v roku 2019. Touto cestou sa chceme poďakovať Klubu Značkár v Žiline za možnosť zúčastniť sa tejto milej aktivity a zároveň aj mestu Žilina za jej podporu v rámci udeľovania grantu.
Prostriedky z grantu sme použili na nákup tričiek, šiltoviek, vrtačky, bateriek, klobúky, stravného a dopravy žiakov zo základnej školy, ktorí boli zahrnutí do projektu.
O realizácii projektu sme informovali na stránke ZŠ s MŠ Školská 49, na stránke mesta Žilina a tiež v regionálnych novinách Žilinský Večerník.

Mediálne výstupy:
Žilinský večerník – november – článok
www.zilina.sk – september – článok