Noc literatúry

Témou jedenásteho ročníka Noci literatúry bola SLOBODA. Akcia, ktorú organizujeme v spolupráci s kultúrnym centrom Stanica Žilina-Záriečie, sa uskutočnila v stredu 22. mája 2019 od 18.00 do 22.00 na ôsmich rôznych miestach v lokalite historického centra mesta. V Žiline získala Noc literatúry svoje stále miesto v rámci celoročného kultúrneho diania v meste. Vďaka svojmu netradičnému formátu je pre verejnosť atraktívna a oslovuje a spája rôzne vekové kategórie – od nadšencov pre literatúru a literárne podujatia, po záujemcov o architektúru, históriu Žiliny a súčasné dianie v Žiline.
Záverečné zhodnotenie projektu a popis využitia finančných prostriedkov.: Napriek tomu, že nám počasie
neprialo, na akcií sa zúčastnilo 200-250 účastníkov. Na ôsmych miestach v meste čítalo 8 hostí a podarilo sa nám zapojiť 22 dobrovoľníkov, najmä z radov študentov stredných aj vysokých škôl, ale našli sa medzi nimi aj dospelí aj dobrovoľníci v dôchodcovskom veku.
Finančné prostriedky sme použili najmä na honoráre pre všetkých účinkujúcich, náročné technické zabezpečenie niektorých priestorov, grafické práce ako návrh plagátu, sprievodok pre účastníkov a takisto aj printovú reklamu.