Bytčický juniáles 2019

Cieľom projektu bolo: Zabezpečenie programu a technickej podpory pri organizácii kultúrneho podujatia
Záverečné zhodnotenie projektu a popis využitia finančných prostriedkov.: Podujatie navštívilo vďaka dobrému
počasiu veľké množstvo obyvateľov nielen mestskej časti Bytčica ale aj obyvateľov ostatných mestských častí mesta Žilina. Podujatie ponúklo návštevníkom bohatý kultúrny program a možnosť športového kultúrneho vyžitia pre všetkých návštevníkov. Vďaka poskytnutým finančným prostriedkom sme mohli zabezpečiť vystúpenie skupiny AYA, ďalších účinkujúcich a množstvo atrakcií pre najmenších návštevníkov.

Mediálne výstupy:
Miestny rozhlas                            5/2019 oznam v miestnom rozhlase
Facebook                                        5/2019 propagácia podujatia
Plagáty                                            5/2019 propagácia podujatia

OLYMPUS DIGITAL CAMERA
OLYMPUS DIGITAL CAMERA