„Ne-tradičné“ dielničky

Ne-tradičné dielničky organizované občianskym združením Klub malých umelcov v priestoroch SZUŠ Ružová 1637 v Žiline sa uskutočnili v dňoch 3.7.-7.7.2017. Tohto denného tábora sa zúčastnilo 18 detí a 5 starších dievčat. O organizáciu a priebeh tábora sa starali 2 pedagógovia SZUŠ Ružová a 2 dobrovoľníčky (lektorka výtvarného klubu OZ Klub malých umelcov a zdravotníčka). Nakoľko tohtoročné dielničky boli zamerané na spoluprácu so seniormi, z ich radov sa zúčastnili pani Janka Maťhová, pán Karol Maťho a pán Pavol Volf.

Spolupráca so seniormi bola zahájená v SZUŠ Ružová v máji 2017, čoho dôkazom bola priama participácia seniorov na predstavení Peter Pan v Dome odborov 9.6.2017. Ne-tradičné dielničky sú pokračovaním tejto spolupráce so seniormi v zmysle návratu k tradičným hodnotám v živote a k slovenským tradíciám, najmä vo výtvarnom umení. Samotné dielničky sú dôkazom toho, že seniori nám majú čo povedať, veľa nás naučiť a posunúť nám svoje životné skúsenosti, či zachovať tradície,…

V prvé dva dni tábora sa deťom v dielničkách venovala pani Janka Maťhová, ktorá sa snažila deti naučiť pliesť náramky a tiež ich vedieť vyrobiť háčkovaním. Niektoré deti, ktoré sa v rámci príprav predstavenia Peter Pan stretli s paličkárkou pani Jarmilou Volfovou, si dokončovali aj tieto paličkované výtvory. V pondelok deti zároveň navštívili Považské múzeum v Budatínskom hrade a zahrali sa v jeho záhrade, i zažili piknik v nej. V utorok sa v dielničkách okrem ručných prác mali deti možnosť naučiť ako vyrobiť jednoduchý animovaný film pod vedením lektorky výtvarného klubu OZ. V tento deň sa im tiež naskytla možnosť dozvedieť sa viac o včelárstve a včelách priamo pri úľoch žilinských včiel pri Žilinskej univerzite s výkladom a názornými ukážkami pána Karola Maťha. Následne absolvovali opekačku v žilinskom lesoparku. Večer mali možnosť deti aj prespať priamo v SZUŠ Ružová. Vo štvrtok sa deti vybláznili v Jungle parku v Mojši a poobede v dielničkách sa im venoval pán Pavol Volf, ktorý sa o roku 1999 venuje výrobe píšťal a fujár. Deti mali možnosť nielen si na píšťalách a fujarách zahrať, ale aj skúsiť si ich výrobu. V piatok si deti dorábali výrobky z celého týždňa, príp. ešte skúšali štrikovať a vyšívať pod vedením oboch pedagógov SZUŠ. Poobede sa zahrali bowling v OC Mirage.

Ciele projektu boli splnené. Ako pedagóg SZUŠ hodnotím spoluprácu so seniormi veľmi pozitívne, deti boli voči nim veľmi vnímavé, pozorné, radi sa od nich učili akejkoľvek práci. Deti vnímali seniorov ako normálnu súčasť života a integrovali sa medzi nich bez predsudkov. Seniori sa integrovali medzi deti bez obáv a veľmi spontánne a radi odovzdávali svoje skúsenosti, cítili sa medzi deťmi príjemne a sami vyslovili ponuku ďalšej spolupráce. A neučili sa od seniorov len deti, ale aj my, pedagógovia. Rodičia, keď privádzali deti ráno na tábor, rozprávali aké krásne zážitky deti z tábora majú, aký bohatý program sme im vytvorili, čo všetko sa od seniorov naučili, koľko o tom doma rozprávali,… Veríme, že takto naštartovanú úzku spoluprácu budeme mať možnosť ešte dlho realizovať, pretože medzigeneračná aktívna spolupráca deti-seniori-pedagógovia je pre všetkých zúčastnených veľkým prínosom v zmysle pozitívneho vplyvu na výchovu a psychofyzický vývoj detí, no v neposlednom rade i v zmysle vplyvu detí na psychiku seniorov, ktorí nám majú stále čo ponúknuť a ich miesto v spoločnosti je stále aktívne.