Máš pohyb, máš zmysel, máš futsal, tak hraj!

V našej organizácii veríme, že šport dokáže prirodzene spájať ľudí. Zo skúseností vieme, že práve futsal v Žiline žije naplno, preto sa náš projekt „Máš pohyb, máš zmysel, máme futsal, tak hraj“ ujal naozaj výborne. Príležitosti zahrať si sa chopilo viacero družstiev, ktoré boli súčasťou našej JOMA futsalovej Žirafa ligy, no pridali sa aj viaceré nové tímy a pritiahlo sa veľa nových hráčov. O zaujímavé okamihy nebola núdza a práve preto považujeme náš projekt za úspešný. Dnešná dostupnosť rôznych technologických vymožeností zahltí všetok voľný čas, poskytuje širokú ponuku aktivít, kde sa netreba namáhať a vykonávať nejakú fyzickú aktivitu. No je známe, že iba pravidelné športovanie má pozitívny vplyv na zdravie, učí plánovať si čas a napomáha novým sociálnym väzbám, ktoré sa vytvárajú na základe tímového ducha. Na konci mesiaca apríl 2017 sme spustili v rámci nášho projektu voľne dostupný Futsalový pohár 2017, ktorý sme úspešne ukončili začiatkom júla 2017. Počas niekoľkých týždňov boli účastníci resp. ich tímy zapojené do súťaže o konečného víťaza. Očakávaná účasť tímov splnila naše očakávania. Dejiskom zápasov bola ŠH na Bôriku s ihriskom v rozmeroch 40 x 20 metrov. Stretnutia boli vedené a dohliadané zmluvnými rozhodcami a časomeračmi, s dĺžkou trvania 2 x 25 minút hrubého času. Súčasťou podujatia bol aj komplexný výsledkový servis, v rámci ktorého bol nielen zápasový rozpis, príslušné štatistiky ale aj prehľad jednotlivých účastníkov, termínov, spracované boli viaceré videá a foto reportáže zo stretnutí. Veľmi pozitívne vnímame fakt, že na viac ako dva mesiace trvajúceho podujatia sme oslovili široké spektrum mladých ľudí a priviedli sme ich k pravidelnému športovaniu. Zúčastneným tímom bola po ukončení projektu ponúknutá možnosť zapojenia sa do našej celoročnej súťaže v nasledujúcom školskom roku, ktorá bude aktívna od septembra 2017 do júna 2018. Takýmto podujatím sme opäť dokázali, že vieme zaujať mládež prostredníctvom športových aktivít a ponúknuť im zmysluplné, pravidelné trávenie voľného času, naučiť ich k rešpektovaniu okolia – dohoda so spoluhráčmi, či naštartovať u mladých ľudí súťaživosť, túžbu vyhrávať, naučiť sa prehrávať, chcieť sa zlepšovať, napredovať. Prirodzene sa podporila a nastolila zodpovednosť a povinnosť voči spoluhráčom aj protihráčom, a prízvukovala sa zásada FAIR PLAY. Dúfame, že počas nášho projektu sa cez osobné stretnutia na ihrisku nadviazali medzi tímami priateľstvá, vybudoval sa rešpekt a šírila sa osveta životného štýlu spojeného so športom a s pohybovými aktivitami.