10. ročník Medzinárodný festival animácií Fest Anča 2017

Desiaty ročník medzinárodného festivalu animácie Fest Anča 2017 sa konal 29.6. – 2.7. 2017 v Žiline, zaznamenal rekordnú návštevnosť  7584 divákov pri percentuálnej obsadenosti kinosál vyše 76 percent. Festival tradične začal vo štvrtok ráno, projekciami pre detského diváka a časťou industry programu so zameraním na storytelling v animovanom filme s účasťou domácich a zahraničných tvorcov.

 

Festival oficiálne otvoril ceremoniál, ktorý sa konal 29. 6. 2016 v priestoroch žilinskej Novej Synagógy. Desiaty ročník pokračoval v kvalitatívnom rozšírení programu z minulého roka – pridanie nových festivalových priestorov – Telky v meste na Hlinkovom námestí a Bábkového divadla v Žiline a optimalizáciou návštevnosti a premietacích priestorov.

Medzi festivalové priestory a projekčné sály patria tie na Stanici Žilina-Záriečie, Artforum Žilina, Nová Synagóga, Kontajner, priestory Telky v meste na Hlinkovom námestí a Bábkového divadla v Žiline. Výstava boli realizovaná v Galérii Plusmínusnula.

 

Pre detského diváka bol vyčlenený prvý deň festivalu (29. 6. 2016). Organizátori sa zamerali na materské a základné školy v žilinskom regióne a žiakom umožnili zmysluplne tráviť posledné dni školského roka sledovaním súťažných a nesúťažných projekcií s domácou a zahraničnou animovanou tvorby. Ocenenie Anča Kids Award opäť udeľovala detská porota zložená zo samotných účastníkov.

Festival vo svojom programe v roku 2017 predstavil niekoľko významných hostí a za ich osobnej účasti aj výbery z ich tvorby. Ročník 2017 bol orientovaný na maďarskú animáciu. Rovnako Fest Anču tento rok osobne navštívili britskí tvorcovia Paul Bush, Robert Morgan a Barry Purves.

V roku 2017 pokračoval štvrtý rok program zameraný na videohernú tvorbu jej propagáciu a vzdelávanie v oblasti jej vývoja Fest Anča Game Days. Počas Game Days organizoval festival po druhý raz aj Game Jam, ktorého cieľom bolo v priebehu 33 hodín v náhodne zostavených tímoch vytvoriť funkčné prototypy digitálnych hier. Nesúťažný program organizátori zamerali na mapovanie histórie ale aj na progresívne trendy v oblasti animovaného filmu. Festival ďalej realizoval workshopy, master classy, prezentácie, diskusie, koncerty, aby poukázal na synergiu medzi príbuznými druhmi umenia.