Milan Krajčo – Výtvarná tvorba

Vydavateľský zámer edície Výtvarné umenie severného Slovenska si kladie za úlohu prispieť
k zlepšeniu prezentácie výtvarného umenia autorov z regiónu severného Slovenska vydaním publikácií o významných autoroch tvoriacich v regióne.

 

Akad. maliar Milan Krajčo v rokoch 1975 – 1981 študoval na Vysokej škole výtvarných umení  v Bratislave na oddelení krajinárskej a figurálnej maľby u prof.  J. Želibského. Po ukončení štúdia sa usadil v Žiline. Vystavuje od polovice osemdesiatych rokov, odkedy absolvoval množstvo kolektívnych ako aj samostatných výstav. V roku 2016 mal autorskú výstavu v PGU Žilina, kde sumarizoval doterajšiu tvorbu. Publikácia zachytáva tvorbu originálneho autora ako ju prezentoval hlavne na tejto výstave.

Publikácia si kladie za úlohu prispieť k zlepšeniu prezentácie výtvarného umenia autora, upozorniť na jeho tvorivé snaženie nielen v regióne ale aj za jeho hranicami, čo sa nesporne splnilo.

V Žiline, 17.11,2011                                                                          Jaroslav Horečný

Milan-Krajco-kniha-MU granty