Medzinárodná prezentácia Žilinského miešaného zboru na 54. zborovom festivale v Barcelone

Číslo zmluvy: 23/2019-OKŠCRMR/2019
Názov projektu: Medzinárodná prezentácia Žilinského miešaného zboru na 54. zborovom festivale v Barcelone
Dátum konania projektu: 31.7.2019
Predkladateľ: Miešaný zbor Žilina, OZ

Cieľom projektu bolo:
– reprezentovať Slovensko a mesto Žilina v Barcelone na Medzinárodnom zborovom festivale,
– realizovať koncertné vystúpenie v oblasti artificiálnej a nonartificiálnej hudby,
– prezentácia slovenského zborového spevu v zahraničí,
– obohatenie španielskej hudobnej kultúry našou slovenskou zborovou kultúrou,
– interakcia slovenskej kultúry s inými kultúrami a spoznávanie iných hudobných telies počas festivalu,
– prezentovať zborovú tvorbu slovenských skladateľov európskeho významu, ale i najnovšie diela súčasných mladých skladateľov, či už zo Žilinského regiónu alebo celého Slovenska na našom acappella koncerte,
– umelecký a skúsenostný rast zboru,
– budovanie medzinárodnej spolupráce,
– získavanie a rozvíjanie nových kontaktov na území spoločnej Európy.
Záverečné zhodnotenie projektu a popis využitia finančných prostriedkov.: Financie z dotácie boli použité na
realizáciu projektu pod názvom Medzinárodná prezentácia Žilinského miešaného zboru na 54. zborovom festivale v Barcelone. Festival sa konal v dňoch 6.-14. júla 2019, finančné prostriedky v hodnote 2300 eur boli použité iba na položky súvisiace s realizáciou projektu. Zbor šíril dobré meno Slovenska a mesta Žilina prostredníctvom vystúpení na lukratívnych miestach ako La Sagrada Familia, Esglézia de Santa Maria del Mar, Esglézia de Santa Maria del Pi aj v bazilike Montserrat. Z finančných prostriedkov určených na prezentáciu zboru bola uhradená časť nákladov na ubytovanie zboru na festivale v Barcelone a grafického spracovania propagačných materiálov. O prezentácii zboru prikladáme článok uverejnený v regionálnom médiu a propagačné materiály z festivalu v Barcelone.

Mediálne výstupy:
internetový portál zilinak.sk – júl 2019 – článok
sociálna sieť facebook – leto 2019 – fotografie, videá z koncertov
stránka www.fcec.cat – júl, august 2019 – oficiálne informácie a správy z festivalu v Španielsku
stránka www.zilinskymiesanyzbor.sk – júl 2019 – oznam o účasti na festivale
sociálna sieť twitter – leto 2019 – fotografie, videá z koncertov
brožúra 54. festival internacional cant choral Barcelonal – júl 2019 – program festivalu pre verejnosť