Kiosk festival 2020

Číslo zmluvy: 10/2020 – OŠKŠCRMR/2020
Názov projektu: Kiosk festival 2020
Dátum konania projektu: 26.7.2020
Predkladateľ: Truc sphérique, o.z.

Cieľom projektu bolo: – zrealizovať festival v súlade so všetkými opatreniami a nariadeniami – hygienickými,
bezpečnostnými a zdravotnými – zároveň však pripraviť festival, ktorý je inovatívny, odvážny, nový, ktorý
predstavuje najlepšiu nezávislú tvorbu slovenských umelcov v koncentrovanej forme
– poskytnúť umelcom zasiahnutým obmedzeniami v súvislosti s pandémiou príležitosť pre tvorbu – podporovať inovatívne a angažované umenie, ktoré dokáže reagovať v rýchlosti na obmedzenia, meniť sa a vytvárať. Hľadať a podporovať nové divadelné formy
– priniesť umenie k divákom tam, kde sú a môžu byť – pod alebo na balkón, do verejného priestoru, , bez nutnosti zhromažďovania sa, ale so zárukou kvalitného, iného zážitku. Neklesať z našich kritérií, nebyť invazívny, ale prekvapivý
– pripraviť festival so silným vzťahom k mestu, jeho priestorom, obyvateľom, špecifikám. Vrátiť mestu to, čo dalo festivalu
– nenechať kultúru a umenie „ležať ľadom“; poukázať na ich význam a úlohu v živote jednotlivca i spoločnosti. Na ich schopnosť prinášať nielen zážitok, ale aj nové perspektívy a riešenia.
– vytvoriť priestor pre odbornú diskusiu a reflexiu aktuálnej situácie a jej dopadov na súčasné umenie
– osloviť lokálnych obyvateľov
– vyzdvihnúť Žilinu, miestne kultúrne inštitúcie a zmobilizovať lokálnych nadšencov pre realizáciu festivalu na celoslovenskej úrovni, za každých podmienok
Záverečné zhodnotenie projektu a popis využitia finančných prostriedkov.: Festival Kiosk sme začali pripravovať počas 1.vlny pandémie, v čase najtvrdších karanténnych opatrení. Nechceli sme sa festivalu vzdať, naopak, chceli sme vytvoriť priestor pre stretnutia umelcov a divákov, o ktoré nás pandémia pripravila. Pustili sme sa do festivalu, pripúšťali najrôznejšie varianty, pozývali a vítali nové nápady, a tým umožnili festivalu rásť. Jedným z najreflektovanejších formátov, ktorý festival ponúkol, bolo tzv. „Obyčajné divadlo pre Limbovú“ sídlisková performance. Na kopci vo vnútrobloku na ulici Limbová/Solinky bol inštalovaný architektonický objekt Juraja Gábora–kópia dvojizbového bytu na tejto ulici. Na celý jeden deň–25. júla 2020 sa do tohto bytu „nasťahovali“ traja performeri a oživili nielen samotný objekt, ale aj záujem lokálnych obyvateľov, ktorí mohli jeho stavbu sledovať už počas predchádzajúcich dní. Rozohrávali tu rôzne performatívne akcie, pre ľudí na balkónoch, okoloidúcich aj divákov festivalu, ktorí za divadlom prišli z centra mesta. Pre nich i s nimi; hranicu divák – performer sme nabúrali preformulovaním rolí na obyvateľ, sused, návšteva, okoloidúci, skrytý pozorovateľ a pod., čo sa odrazilo aj na intenzite vzájomnej interakcie všetkých, ktorí sa tam stretli. Samotný vzhľad objektu, jeho farebnosť a umiestnenie na kopčeku, ako aj perspektívy rôznych pohľadov naň, dotvárali významy jednotlivých performatívnych akcií, aj podujatia ako celku. Finančná podpora mesta nám umožnila zaplatiť honoráre zúčastneným umelcom, ktorí projekt pripravovali niekoľko mesiacov pred festivalom a poskytnúť im aj produkčnú podporu.
Časť finančnej podpory sme vyhradili aj pre hygienické opatrenia-na čistenie priestorov a nákup dezinfekcie a ochranných pomôcok pre účastníkov festivalu.

Mediálne výstupy:

Kapitál noviny / mesačník – č.7, júl 2020 – banner – pozvánka na festival
Kod – Konkrétne o divadle / odborný časopis – č. 5 – 6, ročník 14, júl 2020 – banner – pozvánka na festival
Facebooková stránka Žilina – Solinky – 18.7. 2020 – pozvánka na Obyčajné divadlo pre Limbovú
Rádio Devín / Kultúrne správy  – 21. – 23.7. 2020 – pozvánka a informácie o programe festivalu
MLOKi / Mladí o kultúre inak / odborný časopis – august 2020 – reportáž z festivalu
Kod – Konkréne o divadle – č.8 ročník 14, október 2020 – reportáž z festivalu
Vlastné informačné médiá – online a tlačené – jún – júl 2020 –  webstránka a facebook festivalu, Stanice a Novej synagógy. Plagáty a
tlačené bulletiny festivalu. Tlačený program Stanice a Novej synagógy.

Galéria:

foto: Natália Zajačiková
foto: Natália Zajačiková
foto: Marek Jančúch
foto: Marek Jančúch
foto: Natália Zajačiková