13. ročník Medzinárodného festivalu Fest Anča 2020

Číslo zmluvy: 24/2020
Názov projektu: 13. ročník Medzinárodného festivalu Fest Anča 2020
Dátum konania projektu: 29.8.2020
Predkladateľ: ANČA

Cieľom projektu bolo: Hlavným cieľom festivalu bolo pôsobiť ako autorita v oblasti slovenskej a medzinárodnej animácie. Aj tento rok sme úzko spolupracovali so všetkými domácimi kľúčovými aktérmi. Hravou neformálnou formou sme priblížili čo najviac relevantných informácii a kvalitných filmov profesionálnemu i laickému divákovi a všetkými dostupnými prostriedkami sme pozitívne vplývali a pomáhali domácim tvorcom, producentom a inštitúciám. Našou najväčšou naplnenou ambíciou bolo nepretržité zdokonaľovanie, organický vývoj a rast, a dynamické prispôsobovanie sa potrebám všetkých našich cieľových skupín, čo sa nám aj podarilo.
Záverečné zhodnotenie projektu a popis využitia finančných prostriedkov.: Medzinárodný festival animácie Fest Anča 2020 sa uskutočnil v náhradnom termíne 27. až 30. augusta 2020. Aj napriek protipandemickým opatreniam sa festival podarilo zorganizovať a realizoval sa úspešne všetok plánovaný program na všetkých obvyklých miestach festivalu.
Festival oficiálne otvoril otvárací ceremoniál, ktorý sa konal 27. 8. 2018 v priestoroch žilinskej Novej Synagógy. Na otváracom ceremoniály bol prítomný aj pán primátor mesta Žilina, Peter Fiabáne.
Festival ako každý rok predstavil to najdôležitejšie, čo sa za posledné dva roky udialo vo svete animácie. Tento rok sa do súťažného programu prihlásilo 1650, z ktorých sa na festivale odpremietalo v rôznych kategóriách najlepších 255.
Téma 13. ročníka festivalu „Deň po“ mala vlastný blok filmov kurátorovaný českou kritičkou Eliškou Děckou. Téma sa však niesla aj vo vizuále a sprievodných podujatiach festivalu.
Festival bol uzavretý slávnostným ceremoniál, počas ktorého boli odovzdané ceny vo všetkých súťažných
kategóriách. Ceny udeľovala medzinárodná porota. Na záverečnom ceremoniály festivalu boli prítomný pán
viceprimátor mesta Žilina a pani Dolníková.
Festival mal obmedzenú kapacitu sál, čo sa odrazilo aj na číslach návštevnosti podujatia. Rovnako tiež obmedzil počet hostí zo zahraničia len na hostí z okolitých krajín. Tieto opatrenia však zabezpečili bezpečný festival pre všetkých návštevníkov.
Finančné prostriedky poskytnuté z dotačnej schémy mesta Žilina boli využité na pokrytie honorárov členov
organizačného tímu nevyhnutných pri organizácií festivalu.

Mediálne výstupy:

RTVS – 22.júl 2020 – interview v hlavných správach RTVS
rádio Slovensko – 23.júl 2020 – rozhovor
Kinečko – 24. júl 2020 – článok
Denník N -12. august 2020 – článok
Pravda – 27. august 2020 – článok
Cinemaview – 27. august 2020 – článok

Galéria: