Vydanie viac stranovej farebnej brožúry k 30. výročiu vzniku mažoretiek Diana

Číslo zmluvy: 25/2020 – OŠKŠCRMR/2020
Názov projektu: Vydanie viac stranovej farebnej brožúry k 30. výročiu vzniku mažoretiek Diana
Dátum konania projektu: 10.11.2020
Predkladateľ: Ľudmila Štefková

Cieľom projektu bolo: Cieľom projektu bolo zaznamenať úspechy a vznik Žilinských mažoretiek Diana pre ďalšie generácie zaoberajúce sa touto kultúrou.
Záverečné zhodnotenie projektu a popis využitia finančných prostriedkov.: Finančné prostriedky sme použili na tlač farebnej brožúry v náklade 500 kusov. Brožúra bude mať aj reprezentatívny charakter doma aj v zahraničí.
Dotáciu vo výške 1350 € sme použili na tlač brožúry a ostatné financie boli z vlastný zdrojov. / rodičia , 2% z daní /

Mediálne výstupy:

30. výročie založenia mažoretiek DIANA -12.11.2020 – logo mesta na brožúre

Galéria: